Hem / Egna nyheter / 2021 / 130 föreningar i Stockholmsdistriktet får dela på 2 miljoner i verksamhetsstöd för äldre

130 föreningar i Stockholmsdistriktet får dela på 2 miljoner i verksamhetsstöd för äldre

Riksidrottsförbundet har beslutat att bevilja 24 miljoner kronor i verksamhetsstöd till idrottsföreningar som bedriver verksamhet för personer 65 år och äldre.

Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten för målgruppen.

Stödet är en engångsföreteelse och hanterades i en ansökningsomgång.

Under perioden 1 oktober 2020 till 31 januari 2021 kunde idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre ansöka om verksamhetsstödet. Totalt 1 521 idrottsföreningar inkom med fullständiga ansökningar och bedömdes uppfylla villkoren för stödet. Dessa föreningar har redan beviljats ett grundstöd på 3 000 kronor. Nu betalas det som återstår av de 24 miljoner kronorna ut till dessa 1 521 föreningar.

Fördelningen baseras på föreningens antal aktiva medlemmar i målgruppen, hur frekvent föreningen bedrivit verksamhet för målgruppen samt antal olika aktiviteter som föreningen erbjuder.
Totalt fick alltså 130 föreningar i Stockholmsdistriktet stöd, ett välkommet tillskott för många föreningar i denna tuffa tid.
– Inom idrottsrörelsen sker ett stort förändringsarbete som ska leda till att fler ska vilja och kunna idrott i förening hela livet, säger Cinnika Beiming, distriktsidrottschef för RF-SISU Stockholm och fortsätter:
– Vi har många föreningar som gör ett fantastiskt jobb med att erbjuda även den äldre målgruppen idrottsaktiviteter. Det är en verksamhet som normalt sätt inte uppmärksammas. Därför är det extra kul att de föreningar som sökt det här verksamhetsstödet nu uppmärksammas och belönas för sitt arbete.

Här ser ni hur verksamhetsstödet fördelas per idrottsförening, kommun och idrott

Stödet kommer att betalas ut till berörda föreningar under de kommande veckorna via IdrottOnline Idrottsmedel.