Hem / Egna nyheter / 2020 / Viktig information till alla idrottsföreningar i Stockholms län

Viktig information till alla idrottsföreningar i Stockholms län

Smittskyddsläkaren i Region Stockholm har sedan den 22 december uppmananat alla invånare i Stockholms län att avstå från all organiserad träning, inomhus såväl som utomhus, till den 24 januari, med anledning av den allvarliga smittspridningen.

Smittskydd Stockholm gör sin uppmaning baserat på situationen i Stockholms län. 

Läs mer här på Smittskydd Stockholms hemsida (länk)

Läs frågor och svar som rör Smittskyddsläkarens uppmaning om att undvika organiserad utomhusträning, på denna FAQ-sida. 

Vi får frågor om hur Smittskydd Stockholms uppmaning förhåller sig till Folkhälsomyndighetens allmänna råd, eftersom det kan upplevas motsägelsefullt. Folkhälsomyndigheten menar att det är varje kommun och den regionala smittskyddsenheten som gör bedömningen utifrån de lokala förhållandena och det epidemiologiska läget.

RF-SISU Stockholm har en löpande dialog med de regionala myndigheterna.