Hem / Egna nyheter / 2020 / Tack till idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet!

Tack till idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet!

Sommartid och semesterläge pågår för många av er. Vi blickar tillbaka på en vår som inte varit någon annan lik. Pandemin har drabbat hela vårt samhälle och ställt krav på både offentligt beslutsfattande såväl som på individuellt ansvarstagande.

När pandemin slog till, inte minst i Stockholmsregionen, agerade idrottsrörelsens organisationer snabbt. Vi vill rikta ett innerligt tack och beröm till alla er föreningar, förbund och ledare som tagit ett mycket stort ansvar under dessa månader. Ni har visat en stor ödmjukhet och solidaritet, också gentemot varandra.

Det har många gånger varit tuffa beslut för er att ställning kring för att säkerställa att idrotten bidrar till att minska smittspridningen och att inte onödigt belasta sjukvården. Ni är många som har anpassat träningar och mötesplatserna, och arbetat aktivt för att erbjuda idrottsaktiviteter och rörelse, många gånger i andra former. En del förändringar har också bidragit positivt för idrottens utveckling och det ska vi självklart fortsätta med.

Pandemin är inte över och det är av fortsatt största vikt att vi alla tar vårt individuella ansvar utifrån rådande rekommendationer från myndigheterna. Medarbetarna på RF-SISU Stockholm har arbetat hemifrån sedan i mitten av mars. Vi kommer att ansvarsfullt och successivt återgå till en del fysiska möten från september, om de gällande rekommendationerna medger det. Mötena kommer självklart att ske med stort ansvarstagande och med hänsyn till varandra. Hoppas vi ses snart. 

Läs mer här hur vi arbetar i Coronatider. 

Coronaviruset kommer sannolikt att påverka oss och idrottsrörelsen under en längre tid framöver. Vi får planera utifrån den kunskap vi har tillgänglig för tillfället och rådande nuläge. Idrottsrörelsen betyder väldigt mycket för samhället och behövs kanske ännu mer nu när vardagen förändras för många. Idrottsföreningarna är förutsättningen för att väldigt många människor får möjlighet till aktivitet och glädje. Det är därför av största vikt att föreningar får fortsatt stöd under dessa tider.

Just nu pågår en omfattande mängd idrotts- och sommarskolor som idrottsföreningar arrangerar och erbjuder tusentals barn och unga i vårt distrikt. Det är imponerande att se hur idrottsrörelsen bidrar till idrottsaktiviteter, kompiskul, prova-på och lärande samtal för barnen. Ett fint exempel är Täby friidrott 

Vi på RF-SISU Stockholm önskar alla idrottsföreningar en fin sommar!

Bästa hälsningar
Cinnika Beiming, distriktsidrottschef

Fortsätt vara uppdaterade på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och följ Riksidrottsförbundets uppdateringar