Hem / Egna nyheter / 2020 / Idrottsrörelsen kommer behöva mer stödpengar för sommaren och hösten

Idrottsrörelsen kommer behöva mer stödpengar för sommaren och hösten

Idrottsrörelsen har precis som många andra områden i samhället drabbats av Coronakrisen. Vi vet att många prövningar återstår men vi hoppas också att vi kan gå stärkta ur denna kris och att vi kan fortsätta vara en viktig del i vårt samhälle.

Stockholmsregionen, Sverige och världen kommer vara förändrad och Sverige kommer behöva en omstart. Den omstarten vill vi att idrottsrörelsen ska vara en viktig del av.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin.

Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Vid ansökningstidens slut hade 464 föreningar i Stockholmsdistriktet sökt stöd. I hela landet uppgick den totala ansökningssumman till nästan 1,3 miljarder kronor och Riksidrottsstyrelsen fick skära bort 800 miljoner kronor. Detta handlade enbart om perioden till och med den 30 juni.

De två delar som påverkat och kommer att påverka idrottsrörelsen mest är regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer för hur människor får samlas och resa samt när besluten och rekommendationerna kommer att lättas och tas bort.

Oavsett när eller hur det sker kan vi vara säkra på att det under sommaren och början av hösten kommer råda en förändrad situation.

De föreningar som har evenemang i juli och augusti drabbas nu hårt och har samtidigt inte haft möjlighet att söka kompensation från det första stödpaketet eftersom det var tidsbegränsat fram till den 30 juni. 

Därför har Riksidrottsförbundet äskat om ytterligare ett stödpaket från regeringen på 500 miljoner kronor.

Vi vet att idrotten drabbats mycket hårdare än 500 miljoner kronor. Men vi förstår att idrottsrörelsen inte kan bli fullt ut kompenserad.

Det är dock mycket viktigt att vi får ett snabbt besked från regeringen. Vi kämpar varje dag för att föreningslivet ska överleva och klara sig igenom krisen så att idrottsföreningarna kan fortsätta att vara den mötesplats som människor behöver