Hem / Egna nyheter / 2020 / Idrott för personer med funktionsnedsättning har utvecklats enormt

Idrott för personer med funktionsnedsättning har utvecklats enormt

Vår styrelseledamot Björn Erkus berättar hur parasporten har förändrats de sista åren och om betydelsen av att var en naturlig del av varje idrott.

Den 7-10 september pågår den digitala parasportveckan – vill din förening starta upp eller utveckla sin verksamhet är detta ett utmärkte tillfälle att delta.

Att som ung idrottstokig grabb med funktionsnedsättning hitta till parasporten (eller handikappidrotten som det hette för 20 år sedan) var inte helt enkelt. Det var inte bara att som förälder anmäla sitt barn till den lokala idrottsföreningens verksamhet och skjutsa en kvart till träningen. Istället var man hänvisad till någon av länets relativt få parasportföreningar.Detta kunde innebära att resan till träningen istället tog 45 minuter enkel resa. Detta kan tyckas som en lång resa för en ung grabb, men inte sällan kunde det vara så att en del av ens klubbkompisar åkte betydligt längre. Föreningarna hade medlemmar i hela Mälardalen. Vägen till parasporten gick ofta via sjukvården.

Det var ofta genom sjukgymnastiken den första kontakten med parasporten etablerades. Att idrotta sågs ibland som ett led i rehabilitering eller habilitering. De man mötte på träningen hade nästan alla en egen funktionsnedsättning. Detta upplevdes tryggt – ens klubbkompisar visste liksom vad det handlade om. Även om det kändes tryggt och träningarna fylldes av idrottsglädje kändes det ofta som att det var funktionsnedsättningen som primärt förenade – inte idrotten. Naturligtvis mötte man idrottare utan funktionsnedsättning i idrottsmiljöerna men gemensam verksamhet var det sällan tal om.

Idrotten för personer med funktionsnedsättning har utvecklats enormt de senaste åren, både internationellt, nationellt och regionalt. Idrotten för personer med funktionsnedsättning har gått från handikappidrott till parasport, fokus har flyttats från funktionsnedsättning till idrott. Detta märks inte minst genom idrottsrörelsens förändringsarbete Strategi 2025 och utvecklingsresan ”Inkluderande idrott för alla”, där parasport är en naturlig del.

På nationell nivå har Strategi 2025 inneburit att Parasportförbundet inlett ett omfattande inkluderingsarbete med målet att parasporten ska bli en naturlig del av idrotten och att fler idrotter ska organiseras i sitt SF.

På regional nivå har arbetet inneburit att Parasport Stockholm och RF-SISU Stockholm fördjupat sitt samarbete för att gemensamt arbeta för all parasport i Stockholm, ett arbete som i nationell jämförelse varit mycket framgångsrikt. Parasporten i Stockholm utvecklas snabbt och Stockholm går i bräschen i arbetet med parasportens fortsatta inkludering.

Trots att arbetet gått snabbt framåt återstår mycket arbete. Genom samverkan i arbetet med fortsatt förändring mot 2025 är målet att fler Specialdistriktsförbund (SDF) och föreningar ska starta upp eller utveckla sin parasportverksamhet. Målet är att genom fortsatt inkludering och utveckling av parasport i Stockholm tillsammans med såväl RF-SISU Stockholm, Parasport Stockholm, SDF, kommuner och föreningar skapa möjligheter för idrott för alla.

Förhoppningsvis innebär detta att nuvarande och kommande idrottare med funktionsnedsättning ges möjlighet att välja bland ett större antal idrotter på fler platser i länet, också i sin hemkommun. Detta kommer också att leda till att idrottare både med och utan funktionsnedsättning kan förenas i den rörelseglädje och gemenskap som finns i idrottsrörelsen.

Som ett led i detta arbete inträffar vecka 37 Parasportveckan, arrangerad av Parasport Stockholm i samarbete med RF-SISU Stockholm, Sörmland, Västmanland, Parasport Södermanland, Parasport Västmanland samt Dövidrott östra. Veckan, som i år är helt digital, innehåller ett flertal föreläsningar och seminarier som behandlar olika intressanta ämnen ur ett parasportperspektiv. Ta chansen att låta er inspireras i det fortsatta arbetet med att starta och utveckla parasportverksamheten i din förening!

Varmt välkomna till Parasportveckan – veckan som sätter parasporten på kartan!
Björn Erkus
Ledamot, RF-SISU Stockholms styrelse

Peter Melander

Sakkunnig Parasport

08-627 40 73

This is a mailto link