Hem / Egna nyheter / 2020 / Hur har idrotten i Stockholmsdistriktet påverkats av Coronapandemin?

Hur har idrotten i Stockholmsdistriktet påverkats av Coronapandemin?

Vi på RF-SISU Stockholm genomför perioden 2 juni till 30 juni en undersökning i samarbete med Sweco om hur idrottsföreningarna i vårt distrikt har påverkats av Coronapendemin sedan i mars.

Syftet med enkäten är att vi på RF-SISU Stockholm vill få en samlad bild av hur idrottsrörelsen har påverkats gällande bland annat träningsverksamhet, inställda tävlingar och cuper, medlemsantal samt ekonomi. Detta resultat kommer vi använda för att informera och diskutera vilket stöd och hjälp idrottsrörelsen i vårt distrikt behöver. Det handlar om att informera Riksidrottsförbundet nationellt så att de kan påverka staten, samt även i vår dialog med de kommuner där er förening är aktiv.

Ansvarig för enkäten är vi på RF-SISU Stockholm. Vi har anlitat Sweco för att genomföra denna enkät för att säkerställa en hög kvalité och analys av resultaten. Enkäten kommer ta cirka tio minuter att besvara och det går bra att pausa och återkomma till den.

Denna enkät skickas direkt till er idrottsförenings e-postadress samt er ordförande. Vi önskar ett svar från respektive idrottsförening.

Om ni har några frågor eller önskar mer information är ni välkomna att kontakta Roger Vintemar: This is a mailto link