Hem / Egna nyheter / 2020 / Fler kommuner har långsiktiga investeringsplaner för idrottsanläggningar

Fler kommuner har långsiktiga investeringsplaner för idrottsanläggningar

De senaste åren har allt fler kommuner börjat ta fram långsiktiga investeringsplaner för idrottsanläggningar. Vi på RF-SISU Stockholm tycker detta är bra och ser gärna att fler kommuner tar fram långsiktiga planer för idrottsanläggningar.

Vi är en resurs i arbetet med att få bättre kunskap om nuvarande och framtida behov.

I vårt arbete med detta har vi tagit fram ett antal tips som kan bidra till att ta fram en bra långsiktig investeringsplan.

• Planen bör vara minst 5 år eller längre. Gärna med ett 10–15 års utblick.

• Att det framgår tydligt att planen gäller idrottsanläggningar och ytor för idrottsföreningar att nyttja.

• Att planen följs upp och aktualiseras vid lämplig tidsintervall.

• Den innehåller befolkningsprognoser som underlag för att bedöma behovet av nya anläggningar.

• Att den anger var och vilka slags nya anläggningar ska byggas och när.

• Att den anger var anläggningar finns idag och vilka renoveringar är planerade årsvis.

• Tidsplan för utvecklingsarbetet är viktigt. Den bör innehålla både nybyggnation och renoveringsobjekt.

• Inkludera idrotter som har mark, luft och vatten som sin idrottsyta som till exempel orientering, flygsporter och segling med flera.

Andra perspektiv som kan bidra

• Använda sig av annat underlag än befolkningsprognoser till exempel se till föreningslivets struktur (antal aktiva, medlemmar, bokningsstatistik mm.) och samhällets trender.

• Genomföra en undersökning hos kommuninvånarna om vilka anläggningar de vill att kommunen ska investera i och satsa på.

• Viktigt att ha med närhet, integration- och genusperspektivet när nya anläggningar upprättas.

• Inkludera andra målgrupper. I de flesta fall använder sig kommunerna bara av 7–20 åringar som målgrupp för investeringsplanen.