Hem / Egna nyheter / 2020 / Det har överraskat Helene Hellmark Knutsson under första året som ordförande för RF-SISU Stockholm

Det har överraskat Helene Hellmark Knutsson under första året som ordförande för RF-SISU Stockholm

Vi fick en pratstund med Helene Hellmark Knutsson om hennes första år som ordförande för RF-SISU Stockholm. Det blev ett samtal om allt från anläggningskris, folkbildning till framtida utmaningar och vad som överraskat henne mest.

Du valdes till ordförande på Distriktsstämman 2019, hur har det första året varit?
– Fantastiskt stimulerande och roligt. Jag har lärt mig mycket och det har varit kul att lära känna folk inom idrottsrörelsen, sedan har det varit ett märkligt år som inte varit likt något annat, säger Helene Hellmark Knutsson angående Coronapandemin som påverkat Sverige och hela världen oerhört mycket.

Vi återkommer till den frågan senare. Nu till anläggningsfrågan som Helene Hellmark Knutsson tidigt gjorde klart som styrelsens viktigaste fråga.
– Många av distriktets kommuner har vi en bra dialog med och de gör allt för att hålla uppe investeringstakten. De flesta har en plan för anläggningar och tillgången till idrottsytor. Det stora problemet är den centrala delen av vårt distrikt och då framför allt Stockholms stad, där är det väldigt eftersatt, trots att det är en av Sveriges rikaste kommuner sett till tillgångar, säger Helene Hellmark Knutsson och fortsätter:
– Det har inget med partifärg att göra, det har pågått under en lång tid. Känslan är att kommunen inte behöver investera för att få folk att bo där. Staden värderar sin mark och den som betalar högst pris får marken, på det sättet har idrotten under en lång tid prioriterats bort.


Bild från Distriktsstämman 2019 där Helene Hellmark Knutsson valdes till ny ordförande. 

Hon poängterar att det förs många bra dialoger men att idrotten ofta hamnar för långt ner på agendan i Stadshuset.
– Ju mer centralt vi kommer i Stadshuset desto mindre intresse finns det för att idrotten ska få ta plats. Även frågan om OS och Paralympics pekade tydligt åt det hållet. Vi vill gärna ha OS, men det får inte kosta en skattekrona var budskapet. Jag tycker inte att man ser hur saker hänger ihop då.
– Om Stockholms stad önskar vara en idrottskommun med ambitioner är det verkligen upp till bevis under den närmaste tiden. Och det måste vara en idrottspolitisk inriktning som hela den politiska ledningen står bakom.

För att få idrotten mer prioriterad bland politikerna tror Helene Hellmark Knutsson att idrottsrörelsen måste fokusera ännu mer på dem som inte är med inom idrottsrörelsen.
– Det finns en stor skillnad mellan politiken och idrottsrörelsen. Idrotten fokuserar ofta på dem som redan är aktiva medan politikerna fokuserar på dem som inte är med. Vi inom RF-SISU Stockholm har redan kommit i gång med viktiga arbeten i Stockholmsdistriktet, med Projekt Storstad och nu arbetet i områden där idrottsrörelsen ska växa.
– Det är bra, men vi måste göra mycket mer. I dag är det mest medelklassen som är med och vi ser att allt färre tar klivet in i idrotten. Föreningslivet måste genomsyras ännu mer av utvecklingsresorna  ”En ny syn på träning och tävling”, ”Den moderna föreningen engagerar” och ”En inkluderande idrott för alla”. Alla är inte med för att bli nästa Asllani eller Zlatan, de flesta är med för att de tycker att det är kul att vara med sina kompisar. Det måste även vara okej att börja sent. Om idrottsrörelsen klarar av att knäcka de här koderna kommer politikerna att börja lyssna mer.


Bild från Anläggningsforum som är en viktig mötesplats för Specialdistriktsförbunden och RF-SISU Stockholm

Helene Hellmark Knutsson sitter även med i Riksidrottsförbundets anläggningsråd.
– Det ger mycket kunskap om RF:s anläggningsarbete, vi får inspel från andra distrikt samt specialförbund och jag får en bra överblick.
Inom anläggningsrådet tas det fram kvalificerad forskning som bland annat ska bidra till att ta fram begreppet ”rörelsefaktor” som ett verktyg i dialogen med kommunerna för att få med idrotten i Plan- och bygglagen.
– Om vi får rörelsefaktor som ett nyckeltal för att människor ska få en hälsosam miljö tror jag att vi skulle komma in tidigare i stadsplaneringen, när vi går in i exploatering. I dag finns det en grön faktor för miljö. Det finns inget specifikt för rörelse och människors behov av att röra på sig. Om detta skulle etableras för stadsplaneringen kan vi få hjälp av det. De som bygger kan vara med och tänka på att få in föreningsidrotten, spontanidrott samt parker och joggingspår. Och sedan en fjärde del som handlar om att gå och cykla.

Vad har överraskat dig mest under ditt första år som ordförande?
– Graden av professionalitet som idrotten har på regional nivå och då tänker jag inte bara på dem som jobbar på RF-SISU Stockholm och Specialdistriktsförbunden. Det är fantastiskt att se dem som arbetar ideellt ute i föreningarna med träningar, cuper, tävlingar och andra evenemang. Ofta trollar de från knäna med den anläggningsbrist som vi har. Det samlade värdet av det jobbet som görs överstiger med råge det stödet som idrottsrörelsen får.


Bild från Stockholms Fotbollförbunds årsmöte där Helene Hellmark Knutsson satt som mötesordförande. 

Helene Hellmark Knutsson slås även av hur avancerad idrottsrörelsens arbete ofta är.
– Även om jag förstått på ett övergripande plan hur det fungerar, har jag fått lära mig hur många idrotter fungerar och deras specifika utmaningar. Det är ofta komplexa system, det ska sättas spelprogram, finnas träningstider för barn och unga och ordnas med kartor för orienteringen. Det är ett fantastiskt pussel för alla våra idrotter.
Mycket har blivit tydligare genom många besök ute på SDF:ens årsmöten där hon träffat föreningar och förbund.
– Jag är så imponerad över alla som gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att vara aktiva genom föreningsidrotten. Arbetet de gör tillför en extra dimension i deras liv.

Vad tänker du om sammanslagningen mellan SISU Stockholm och Stockholms Idrottsförbund som blev RF- SISU Stockholm officiellt efter Distriktsstämman den 1 april?
– I grunden är det rätt eftersom de flesta upplever att vi är en gemensam organisation. Det blir också tydligt att folkbildningsuppdraget inte ligger vid sidan av utan att det är ett verktyg som är helt avgörande för att stärka våra föreningar.
– Inom idrotten är det mycket fokus på barn och ungas idrottande. När det gäller folkbildningen handlar mycket om vuxnas lärande för att vara ett stöd för barn och unga. Samtidigt är det viktigt att vi även fokuserar på demokratiutvecklingen och bland annat får in flera barn och unga i beslutsfattande.

Hur vill du tillsammans med styrelsen och medarbetarna leda RF-SISU Stockholm in i framtiden och mot målen i strategi 2025?
– Vi vill fortsätta vara ännu mer tydliga i våra verksamhetsmål och att även styrelsen aktivt ska ta ansvar för vissa delar när det gäller uppföljningen av målen.

Stämman var digital och alla mötesplatser är det just nu på grund av Coronapandemin – vad känner du för det och vad kommer vi ta med oss efter den här krisen?
– Jag tycker att den snabba digitaliseringen har varit bra. Tittar vi på utbildning och folkbildning har vi kunnat nå många trots att vi inte kunnat samlas fysiskt. Genom det kan vi nå ännu fler som har ett hektiskt livspussel och där digitala lösningar ofta tidsmässigt är en bättre lösning. Vi har även haft mer regelbundna möten med SDF:en, det har varit oerhört värdefullt och vi behöver fortsätta med dessa avstämningar.
– Samtidigt får vi inte förlora det oerhörda värdet i att träffas fysiskt. På många utbildningar och i lärgrupper finns det ett oerhört värde i att träffas. På ett årsmöte är kanske inte det viktigaste själva mötet utan fikat inför mötet eller i pausen.

Privat har Helene Hellmark Knutsson gjort en ”tjejklassiker” det senaste året (se bild ovan). Det tydligaste minnet är från skogarna i Dalarna.
– Jag åkte Tjejvasan på vatten och skidspåren var som en stor sjö. I efterhand är jag jätteglad och lite stolt över att jag gjorde det trots att det var som att åka på sorbet i tre mil. Cyklingen vid Vättern är det häftigaste minnet. Jag gör gärna om det, men jag tycker bara att man ska genomföra det för att det är kul och njuter av det. Dessutom får du besöka många vackra platser i vårt land.

Till sist vill Helene Hellmark Knutsson ge en ros till idrottsrörelsen i hela Stockholmsdistriktet.
– Idrottsrörelsen har tagit ett otroligt stort ansvar, framför allt i Stockholm, som varit värst drabbat i hela landet av Coronapandemin. Föreningarna har ställt om i stället för att ställa in. Jag är otroligt imponerad över hur ledare och förtroendevalda tagit ansvar. Det visar styrkan att vi är en folkrörelse. Vi gör det för att vi är rädda om varandra.