Hem / Egna nyheter / 2020 / RF-SISU Stockholm delaktigt i nytt idrottspolitiskt program i Huddinge

RF-SISU Stockholm delaktigt i nytt idrottspolitiskt program i Huddinge

När Huddinge kommun ska göra ett nytt idrottspolitiskt program tar de hjälp av RF-SISU Stockholm för att leda processen med idrottsföreningarna.

En viktig del med det nya idrottspolitiska programmet är en bättre folkhälsa och att fler ska röra på sig. I arbetet framåt har kommunen valt att träffa många olika målgrupper, däribland idrottsrörelsen, en process som leds av RF-SISU Stockholm och idrottskonsulenten Camilla Johansson. 

- En av grupperna vi valt att träffa är ungdomar som bor i kommunen, som både är med i idrottsrörelsen på olika sätt och ungdomar som inte är föreningsaktiva idag. Det är viktigt att fånga in ungas upplevelse av idrotten samt vad som saknas för att kunna vara fysiskt aktiv, säger Camilla Johansson.

Nybyggda konstgräsplanen i Glömsta med nya Glömstahallen i bakgrunden.

Det som lyfts är att glädje och gemenskap är en anledning till att man väljer att idrotta i förening samt möjligheten att kunna idrotta utifrån sina egna villkor.

- Hård press från vuxna, tidig elitsatsning, att det är dyrt, samt ledare och föräldrar som inte följer värdegrunden lyftes som orsaker till att unga slutar, säger Camilla Johansson och fortsätter:

- I samtalen med idrottsföreningarna som jag har lett har de viktigaste frågorna varit tillgången till anläggningar, jämlikhet samt ökad samverkan mellan föreningar.

Huddinge kommun har anlitat konsulterna Åsa och Erik Heribertson att leda processen.

- Det viktiga i arbetet för att få genomslag är att göra många involverade. Vi har träffat idrottsföreningar, barn och ungdomar och haft kontakt med funktionshinderföreningar, kommersiella idrotter, pensionärsföreningar samt tjänstepersoner från flera förvaltningar inom kommunen och även politiken, säger Åsa Heribertson.

Camilla Johansson från RF-SISU Stockholm.

Vad har överraskat dig mest hittills?

- Det är spännande och intressant att det är så pass samstämmigt från alla grupper. De frågor som lyfts hela tiden är jämställdhet, inkludering, trygghet och jämlikhet. Sedan handlar det mycket om att vi behöver se det breda perspektivet – att röra sig handlar också om att det ska vara lätt att vara ute och springa, vara på gymmet, spontanidrotta eller att det ska vara enkelt att cykla till jobbet.

Hur viktig är RF-SISU Stockholm och idrottsföreningarnas roll i detta?

- Idrottsföreningarna är en bas för den breda idrotten, därför är RF-SISU och föreningarna oerhört viktiga i det här. Samarbetet mellan Huddinge och Camilla är bra och fokusgrupperna med idrottsföreningarna har varit en viktig bas för att få en konstruktiv kommunikation med de grupperna. Metodiken som RF-SISU har med till exempel Menti  som ger konkreta och snabba resultat ger snabbt bra svar på plats om vad deltagarna tycker om de olika frågorna, säger Åsa Heribertson.

Vad är det bästa med att RF-SISU Stockholm får vara delaktiga i en sådan här viktig process?

- Att vi har möjlighet att påverka förutsättningarna för idrotten nu och i framtiden i Huddinge. Det är en styrka att idrottsrörelsen i kommunen kan samlas gemensamt. Det finns en positiv inställning bland föreningarna att samverka för en bra barn- och ungdomsidrott, säger Camilla Johansson.