Hem / Egna nyheter / 2020 / Nyhetsarkiv / Satsning i Vårby gård och Flemingsberg för att få fler att hitta till idrotten

Satsning i Vårby gård och Flemingsberg för att få fler att hitta till idrotten

RF-SISU Stockholm i samarbete med Huddinge kommun och det lokala föreningslivet gör en satsning i Vårby Gård och Flemingsberg för att få fler att hitta in till idrotten.

Satsningen som heter H.A.N.G ska bidra till att bryta utanförskap, öka jämställdhet, skapa trygghet och bidra till folkhälsa med idrotten som verktyg.

Linda Örneblad, verksamhetschef för idrott och anläggningar på Huddinge kommun:

– Vi ser att barn i dessa områden inte är med på samma sätt inom idrotten. Alla barn har rätt till en aktiv fritid, det är en jämlikhetsfråga.

För att alla ska kunna vara med är de lokala föreningarna nyckeln.

– Det är viktigt att vi samverkar med det lokala idrottslivet som i dag redan gör mycket för personer som bor i dessa områden. Om det ska fungera långsiktigt behöver vi samverka med de som bor och lever i områdena, säger Chrishan Fernando och Marika Holm som båda är idrottskonsulenter på RF-SISU Stockholm.

Huddinge Basket kommer vara administrativt ansvarigt och stötta föreningarna som är med i satsningen. 

– Huddinge Basket är oerhört stolta över förtroendet med att öka förutsättningarna till att fler får möjlighet att komma i kontakt med idrotten och de ideella föreningarna. Vi är övertygade om att dessa möjligheter skapar gemenskap, engagemang och katalyserar integrationsmöjligheterna i dessa områden, säger Jonas Morin, ordförande i Huddinge Basket.

Bruno Silva kommer vara anställd som idrottsutvecklare för H.A.N.G.

–  Inledningsvis handlar det om att träffa personer som bor, lever och jobbar i områdena för att samla in information om vad föreningslivet ska satsa på för att erbjuda verksamhet som barnen och ungdomarna önskar. När Bruno är ute kommer han att träffa ledare, styrelser och andra som vill engagera sig i olika former, säger Jonas Morin.

Bruno Silva:

– Mina erfarenheter efter att ha arbetat med en mängd olika projekt och evenemang är att ge området möjlighet att utvecklas genom att starta kreativa aktiviteter tillsammans med lokala föreningar. Målet är att skapa en aktiv fritid för alla barn och ungdomar, säger Bruno Silva.

RF-SISU Stockholm har tagit mycket lärdom från Projekt Storstad som pågick under 2017-2018.

– Våra tidigare erfarenheter ger bra förutsättningar för att arbetet i Huddinge ska bli lyckat. Det är många som vill åt samma håll: Huddinge kommun, trygghetsvärdar, skolor och fritidsgårdar bland annat. Det skapar större möjligheter för att det blir en lyckad satsning och hållbar verksamhet över en lång tid, säger Marika och Chrishan.

Cinnika Beiming, distriktsidrottschef, på RF-SISU Stockholm:

– Det övergripande målet för vårt arbete i våra utvalda områden, där Vårby gård och Flemingsberg ingår, är att sänka trösklarna till föreningslivet och skapa engagemang genom mötesplatser, folkbildning och nya former av idrott. Målet är att fler ska bli aktiva i idrottsrörelsen vilket sker bland annat genom att stärka det lokala föreningslivet och utbilda fler idrottsledare.

Läs mer om RF-SISU Stockholms inkluderingsarbete här

H.A.N.G = Huddinge. Aktiviteter. Nytänk. Gemenskap