Hem / Egna nyheter / 2019 / Nyhetsarkiv / Heja Ledarskapet! har gett magiska krafter

Heja Ledarskapet! har gett magiska krafter

Under vintern har Stockholmsidrotten arrangerat ”Heja Ledarskapet!” – ett diskussionsforum med temat jämställdhet för kvinnor som är ledare inom idrottsrörelsen.

– Det är ett systemfel att detta forum behöver finnas. Jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen går för långsamt men Heja Ledarskapet! har gett mig magiska krafter för att höja tempot, säger Astrid Wetterström, vice förbundsordförande i Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) och en av deltagarna.

Heja Ledarskapet! startades i december efter ett initiativ av Gabriella Pröckl, idrottskonsulent på Stockholmsidrotten.

– I mitt dagliga arbete träffar jag föreningar och pratar om utvecklingsresan ”Jämställdhet för en framgångsrik idrott”. Oftast träffar jag en individ, 99 procent av gångerna är det en kvinna, som brinner för jämställdhet i sin förening. Många av dem upplever ett hårt motstånd från strukturer och personer runt omkring sig.

I dessa samtal föddes idén till Heja Ledarskapet!

– Vi har lyft frågor som rör deras erfarenhet av kvinnors villkor inom idrott och ledarskap. Genom att starta samtal som präglats av systerskap med kraft vill vi förändra ett icke-jämställt samhälle. Ambitionen har även varit att lägga grunden till ett nätverk där vi är med varandra, inte emot varandra. Med kvinnor, för kvinnor, säger Gabriella Pröckl (se bild nedan).

 

Under de fyra träffarna som varit har jämställdhet varit det centrala temat.

– Dessa kvinnor som är med och driver på förändringsresan inom jämställdhet får möjlighet att träffa likasinnade som förstår och har liknade erfarenheter. Här känner man sig inte ensam, säger Gabriella Pröckl och tillägger:

– Till min hjälp har jag haft Sara Martinsson, journalist och feminist samt Frida Lundin som har ett stort engagemang för ledarfrågor och jämställdhet.

För Astrid Wetterström, som sitter i en förbundsstyrelse, är det tydligt att idrottsrörelsen är skapad av män och för män. Hon tycker att strukturella förändringar behövs.

– Det är ojämlika villkor när det gäller halltider, ledare, ekonomiska ersättningar och på styrelseposter. Det är upp till oss att forma framtidens idrottsrörelse. Idrotten behöver omvärdera inställningen, språkbruket, omfördela makt, omstrukturera och bygga bort exkluderande system och normer. Vi inom SAIF ser över hur vi kan bli bättre på att inkludera och samtidigt bygga bort ojämställda strukturer. I dag har vi cirka 40 procent män och ca 60 procent kvinnor på ledarsidan.

 

– Under min idrottskarriär har jag bara haft en kvinna som tränare i periferin. Jag vet inte hur det är att ha en kvinna som tränare. Genom Heja Ledarskapet! tror jag på en förändring, även om det går långsamt inom idrotten, säger Astrid Wetterström (se bild ovan).

Den färska rapporten från Riksidrottsförbundet: "Jämställdhet bland idrottens ledare" visar att ledarna inom barn- och ungdomsidrotten i dag utgörs av 73 procent män och 27 procent kvinnor.

– Det är en dyster läsning, säger Astrid Wetterström och fortsätter:

– Samma år som jag föddes, 1983, var första gången kvinnor fick delta i Lidingöloppet. Vasaloppet tillät kvinnor att delta 1981. Vi glömmer väldigt fort vår historia och vad det är som format idrottsrörelsen. Mitt deltagande i de båda loppen kändes självklart, men lämnade en sur eftersmak eftersom kvinnors och mäns lika villkor inte är en självklarhet på alla områden inom idrotten.

Henric Hedberg, jämställdhetsansvarig på Stockholmsidrotten:

– Kvinnor och män vill i lika stor grad ta på sig på ledaruppdrag men idrottsrörelsen har missat att locka kvinnorna. Rapporten befäster de tydliga könsmönster som vi har inom idrottsrörelsen där uppgifterna i ledaruppdragen är tydligt könsmönstrade. Med hjälp av rapporten kan vi vara säkrare på att vi för att lösa jämställdhetsmålen för Strategi 2025 behöver arbeta på flera olika nivåer, styrelser, ledarroller och uppdragsbeskrivningar.

 

Heja Ledarskapet! avslutades i mars med en föreläsning av Maria Rydqvist, tidigare i världseliten i inom längdskidåkning, efter önskemål från deltagarna.

– Där fick vi fler exempel på ojämställdheten inom idrotten. Men skidsporten är föregångare när det gäller att fördela ekonomiska medel för att skapa förutsättningar för både kvinnor och män, säger Astrid Wetterström.

Gabriella Pröckl:

– Maria Rydqvist slog även hål på myten att det inte finns några ”kompetenta” kvinnor som är en vanlig ursäkt. Tittar man på statistik över hur många män och kvinnor som tar examen vid universitet så är 64 procent kvinnor.

Heja Ledarskapet har breddat Astrid Wetterströms nätverk.

– Det har varit en mix av jävlar anamma, en hopplöshet över att det går långsamt men framför allt en känsla av att vi kan åstadkomma en förändring tillsammans.