Hem / Egna nyheter / 2018 / Nyhetsarkiv / Utmaningar för parasporten på anläggningarna - större utrymmen

Utmaningar för parasporten på anläggningarna - större utrymmen

Anläggningskrisen i Stockholms stad gör att Parasporten får försvara den enda anläggning de har, Beckomberga sim- och idrottshall (Beckis) i Bromma.

– Anläggningsproblematiken gör att jag ser det som angeläget att Beckomberga sim- och idrottshall fortsätter att vara profilerad för Parasporten, vilket staden lovat, säger ordföranden Kjell Olofsson.

För parasporten ser anläggningsproblematiken ut på ett annat sätt än för övriga idrotter – bristen på anläggningar gör att ringarna på vattnet når parasporten.

– Precis som för de flesta idrotterna så behövs det byggas mer. Ambitionen måste höjas så att fler barn kan komma in i idrotten, säger Parasport Stockholms ordförande Kjell Olofsson och fortsätter:

– Det problematiska är att befolkningen i Stockholm i stor utsträckning växer genom förtätning. Befolkningen har växt inåt mot innerstaden i stället för utåt som förr. När det byggts mer och fler barnfamiljer valt att bosätta sig i innerstaden har det inte funnits samma möjligheter att bygga.


Beckomberga sim- och idrottshall

Kjell Olofsson jobbade under många år på idrottsförvaltningen som biträdande förvaltningschef och med anläggningsfrågor i fokus. Sedan pensionen för fem år sedan har han bland annat det ideella uppdraget som ordförande i Parasport Stockholm.

– Vi har speciella behov för personer med rörelse- och synnedsättning. Det ska vara lätt att ta sig in och ur anläggningen, säger han och fortsätter:

– Sedan har vi behov av fler hallar med trägolv. Sportgolv är problematiskt. Det är för mjukt för rullstolar som används inom rugby, basket och innebandy. Rullstolarna sugs fast i golvet.

Parasporten har även ett stort behov av ordentliga förvaringsutrymmen.

– Vi behöver exempelvis få in idrottshjälpmedel som exempelvis racerunningcyklar, idrottsrullstolar och skicarts. Då behövs det stora förråd så att man inte behöver ta med sig hjälpmedlen vid varje träning, säger Kjell Olofsson.

 

Den bästa läsningen för parasporten vore att få ett center på södra sidan, precis som man har i dag på Beckis.

– Det skulle vara ett fantastiskt lyft för parasporten. För många av barnen som håller på med parasport, exempelvis för dem med NPF och utvecklingsstörning, behövs det trygghet. Bor man på andra sidan stan är det för långt att åka till Bromma.