Hem / Egna nyheter / 2018 / Nyhetsarkiv / Joakim Larsson (M): Idrotten är oerhört viktig för att skapa god stadsmiljö

Joakim Larsson (M): Idrotten är oerhört viktig för att skapa god stadsmiljö

Det råder tydlig brist på idrottsanläggningar/ytor i Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden är den enhet inom Stockholms stad som tar beslut om bygglov och detaljplaner.

Vi har intervjuat moderaten Joakim Larsson, vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, om idrottens situation och roll i Stockholm och vad man kan göra åt den.

Den borgerliga alliansen styrde Stockholms stad 2006–2014, sedan 2014 är Joakim Larsson och hans parti i opposition då en allians bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ styr Stockholm.

Hur ser du på idrottens roll i Stockholm?

– Idrotten är oerhört viktig för att skapa god stadsmiljö. Vi kan inte räkna med att alla kan resa långt för att kunna idrotta. Det bästa är om de finns i närområdet eller att man kan ta sig till hallar och planer med kollektivtrafik, men vi måste även acceptera att många väljer bil till vissa ställen. Annars ser jag två perspektiv, det finns fler aktörer som vill bygga och ibland i kombination med andra projekt, då måste staden kunna agera snabbt så att de investeringarna kommer till stånd. Det finns föreningar, privatpersoner och människor som via exempelvis donationer engagerar sig för att etablera och driva hallar. Då måste staden anstränga sig för att uppmuntra idéerna. Det andra perspektivet är vår egen verksamhet, den som staden driver. Vi har stora renoveringsbehov som ofta drar iväg kostnadsmässigt såsom Medborgarhuset med Forsgrenska badet som kostar över en miljard och felkalkylerade projekt äter upp andra bra projekt. Vi har brist på hallar, bollplaner och yta för spontanidrott och vi måste ta fram detaljplaner och göra det i god tid.

På vilket sätt anser du att den organiserade idrotten bidrar till samhällsbygget?

– Idrotten organiserar alla människor, oavsett bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning och så vidare. Idrotten erbjuder en mötesplats som passar väldigt många. Den kan bidra till bra integration då människor träffas över alla tänkbara gränser. Man lär sig språk, får nätverk genom idrotten och både fysisk och psykisk friskvård. Sedan kommer också många larmrapporter om att vi, särskilt barn och ungdomar, är för stillasittande. Hur bryter vi detta mönster? Här spelar tillgången till idrott stor roll.

Är ni beredda att ta en ökad kostnad för att bygga mer estetiskt och arkitektoniskt intressanta idrottsanläggningar?

– Det beror delvis på konjunkturen. I kombination med bostadsprojekt eller kommersiella ytor finns en möjlighet att få ihop såna projekt ekonomiskt. Jag har sett förslag på ett tennisprojekt med både bostäder och tennis samt KFUM Centrals tänkta projekt vid Norrtull som är väldigt intressanta. Vi vill inte bygga ett skjul, men för att få ordning på antalet hallar måste vi få fram en del billiga hallar och det måste gå snabbt.

Hur tänker du och ditt parti planera för idrotten i Stockholm?

– Vi planerar för stad, Vi kan inte bara bygga bostadsområden utan vi fokuserar på stadsutveckling. Det ska finnas service och verksamhet för olika skeden i livet vilket innebär att vi måste planera för kultur, idrott, skola och verksamheter i husen. Så skapar vi stadsliv.

Ser du några möjliga samhällsvinster med en planering som har idrott i fokus?

– En stad med verksamheter som är öppna olika tider av dygnet skapar trygghet. Det är bra friskvård att få in barn och ungdomar i idrott tidigt samt att det är positivt folkhälsomässigt. Det kan finnas vinning i att söka idrottsfokus. Det finns stora samhällsvinster och vinster på individnivå med att människor är fysiskt aktiva hela livet. Hela samhället förändrar sig, men människor är byggda för aktivitet.

När Stockholm växer, hur planerar du och ditt parti för att idrottsrörelsen ska kunna växa ikapp med staden?

– Jag tycker att vi alla har lärt oss ganska mycket av hur det blev i planeringen kring Hammarby sjöstad. Det vi gör nu är att bygga stad och ser till att nyexploaterade områden ska innefatta alla kategorier av människor, att det finns olika nyttjandeformer för att skapa en levande stad som skapar utrymme för att människor ska kunna bo där hela livet. Hammarby sjöstad byggdes inledningsvis som ett bostadsområde, men den modellen har vi lämnat bakom oss. För att få verksamheter att växa måste vi öppna för fristående verksamheter. Jag tycker att vi från stadens sida ska ha en sponsringspolicy, vi måste få in pengar för att möjliggöra drift. Vi tittar även på om vi kan lägga idrottshallar/ytor på taket på exempelvis parkeringshus.