Hem / Egna nyheter / 2018 / Nyhetsarkiv / Jan Valeskog (S): Idrottsplatser viktigt för social hållbarhet

Jan Valeskog (S): Idrottsplatser viktigt för social hållbarhet

Det råder tydlig brist på idrottsanläggningar/ytor i Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden är den enhet inom Stockholms stad som tar beslut om bygglov och detaljplaner.

Vi har intervjuat stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (s) om idrottens situation och roll i Stockholm och vad man kan göra åt den.

Den borgerliga alliansen styrde Stockholms stad 2006–2014, sedan 2014 styr en allians bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ Stockholm.

Hur ser Jan Valeskog på idrottens roll i Stockholm?

– Nya översiktsplanen är förändrad, synen på att bygga stad och åstadkomma social hållbarhet är ny. Skolor, idrottsplatser och parker är viktigt för social hållbarhet, därför tillförde vi en extra miljard till idrottsförvaltningens budget för idrottsanläggningar. I översiktsplanen gör vi en satsning på fokusområden, det är tio områden där vi vill bygga bort barriärer av fysisk och social natur. Områdena är bland annat Farsta, Skärholmen, Rågsved/Hagsätra samt Järvaområdet. Spångadalen ska knyta ihop Bromsten, Rinkeby och Tensta, där bygger vi skola mellan områdena inklusive en idrottshall samt ytterligare en idrottshall. I nya översiktsplanen spelar idrotten en avgörande roll. En överhettad byggmarknad har gjort det dyrare att bygga än vad vi velat, men idrotten har varit en prioritet.

– En politisk skillnad mellan oss och det förra styret är att vi ser kraftiga ekonomiska överskott på centrala lägen och närförorter kan ge överförda resurser till förorter som inte ger ett överskott när vi bygger. För oss spelar också tillgänglighetsfrågor en stor roll, det vi bygger måste kunna komma många till del. Ta till exempel Årstafältet, där vill vi bygga fotbollsplaner och öppna området istället för att ha den befintliga golfanläggningen som omgärdas av stängsel.

På vilket sätt anser du att den organiserade idrotten bidrar till samhällsbygget?

– Idrottsrörelsen är bland det viktigaste vi har. Idrottsplatser och idrottsföreningar blir mötesplatser och det är jätteviktigt att få till i alla våra stadsdelar. Idrottsföreningars verksamhet är otroligt viktig ur social synpunkt. Idrottsrörelsen kan hjälpa till att bryta segregation och kan vara en katalysator för att skapa möten över samhällsgränser. Det är väldigt värdefullt och är en anledning till att idrotten spelar en viktig roll i planeringen för de tio fokusområden vi jobbar strategiskt med. Allt detta med föreningslivet, den största folkrörelsen vi har, kan åstadkomma under.

Är ni beredda att ta en ökad kostnad för att bygga mer estetiskt och arkitektoniskt intressanta idrottsanläggningar?

– Det beror på vilka platser vi pratar om. Vi vill koppla idrottshallar till skolor och vill bygga på ett arkitektoniskt intressant sätt, men det är inte helt enkelt. Jungfrulig mark i Stockholms stad finns inte, de bästa ytorna är redan använda och exploaterade. Men vi för just nu en diskussion om en idrottshall vid Torsplan med bland annat KFUM Central (gymnastik- och basketförening) om en underjordisk hall, men det förutsätter att vi kan bygga kommersiellt ovan jord. Varje plats är unik och vill hitta så bra lösningar som möjligt.

Hur tänker du och ditt parti planera för idrotten i Stockholm?

– Hammarby sjöstad har lärt alla en hel del, både vad gäller storlek på lägenheterna och vad som krävs för att bygga stad. Vi tycker att det visar att marknaden inte fixar skolor och idrottsplaner, det måste staden planera för. Därför planerar vi tydligare nu. Så vi tänker på hur vi ska få plats med idrott när vi förtätar och kompletteringsbygger också. Det föds fler barn från och med 2008 och det påverkar. Investeringsplanen bygger på de demografiska förändringarna i Stockholm och vi tycker att den nya översiktsplanen är en tydlig kursändring mot att planera för service; idrott, kultur och andra viktiga delar i samhällsbygget.

Ser du några möjliga samhällsvinster med en planering som har idrott i fokus?

– Tillgången till både idrott och mark ser olika ut i olika stadsdelar, det är svårare i city där det redan är exploaterat. Vi kommer också att välkomna privata initiativ, för både bygge och drift. Många kommer att vara beredda att investera, men staden måste genom , avtal med idrottsförvaltningen att vara hyresgäst och säkra driftsekonomin. Frågan är också regional, i praktiken växer Stockholmsområdet med ett nytt Malmö vart tionde år, då måste vi få loss mer pengar till investeringar och drift

När Stockholm växer, hur planerar du och ditt parti för att idrottsrörelsen ska kunna växa ikapp med staden?

– Den stora frågan är hur vi kan samfinansiera regionalt. Det finns en hel del att göra, vi kämpar med att få kommuner att vara med och bygga ens bostäder. Vi har tagit initiativ till att de fyra kommunerna runt Järvafältet ska hitta gemensam plattform för att kunna samarbeta om markutnyttjande och bygga bort barriärer. Vi får inte låta kommungränser vara en barriär i sig, men det är en knepig situation då varje kommun har planmonopol på sin egen mark. Med den befolkningsökning vi har i regionen är det flera frågor som måste lösas regionalt. Det handlar både om kollektiv trafik och allmän infrastruktur. Kollektivtrafiknära lägen är attraktiva, men om vi vill bygga stad måste vi få plats med idrottsytor i sådan lägen också.