Hem / Egna nyheter / 2018 / Nyhetsarkiv / Djurgården Hockey: Idrottsverksamheten håller på att drabbas av en kollaps i Stockholm

Djurgården Hockey: Idrottsverksamheten håller på att drabbas av en kollaps i Stockholm

Djurgården Hockeys vice vd, K-G Stoppel, menar att idrottsverksamheten håller på att drabbas av en kollaps i Stockholm. Så allvarlig menar han att anläggningsbristen är i Stockholm.

 K-G Stoppel säger att Djurgården i dag klarar av att bedriva sin verksamhet på ett vettigt sätt, men att föreningen inte kan växa och inte kan bidra mer till samhällsbygget än vad man gör.

– Om efterfrågan är stor och tillgången liten har priset en tendens att sticka iväg. Om vi låter det ske i idrottsvärlden har vi en segregerad idrott. Det i sin tur har enormt negativa konsekvenser på samhället. Om bara de som har råd med ett gymkort idrottar skapar vi ett stort folkhälsoproblem och föreningarna får ingen möjlighet att bidra med kärnvärden som gemenskap och lek. Det i sin tur leder till försämrad integration och stora slitningar i samhället, säger K-G Stoppel.

Den rapport som Volante tagit fram på uppdrag åt Stockholmsidrotten, ”Får vi ta plats?”, visar att Stockholm har tillgång till ungefär hälften så många idrottsanläggningar/hallar/ytor per invånare som Göteborg och Malmö.

Djurgården Hockey är mest känt för sin elitverksamhet som lett till 16-SM-guld på herrsidan, mest i svensk ishockey. Men föreningen jobbar för att vidga sina vyer och sin verksamhet.

– Historiskt har vi och många andra dragit en mur mellan elit-, bredd- och spontanverksamhet. Det är galet, det finns ett beroende och ett behov av att verksamheterna jobbar ihop och hänger ihop, att man skapar en röd tråd. Men som anläggningssituationen ser ut just nu fungerar det inte. Det behövs ett samspel mellan förening, näringsliv och stad. Det finns ett tydligt samspel mellan att prova på en idrott, att komma vidare in i en förening till och sedan bli elitaktiv. Men vi behöver också ha möjligheter att ta emot de som inte vill göra den satsningen som krävs för att bli elitaktiv, vi måste klara av att ta emot en bredd och de som vill spontanspela också. Utan olika typer av anläggningar för att möta de här behoven kan vi inte bedriva vår verksamhet så bra som vi vill.


Djurgården som gick till semifinal i vårens slutspel är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening på seniorsidan. Föreningen ser även vikten av att ta emot dem som inte är intresserade av att satsa på att bli en elitspelare. Foto: Bildbyrån

K-G Stoppel utgår från Djurgården, men ser att hans resonemang gäller för många Stockholmsföreningar oberoende av idrott och antal medlemmar.

– Vi tycker att vi har kunskap, ambition och kraft att göra mer, men fastnar i frågor som tar massor av tid för både personal och ideella ledare. Till exempel, om det är en konsert på Hovet så försvinner tre dagar som vi kan nyttja isen på. Då flyttar en del verksamhet till andra hallar vilket innebär att någon annan blir utan. Med en rimlig mängd anläggningar skulle vi och alla andra föreningar kunna skapa bättre förutsättningar för fler att komma i kontakt med idrott. Vi vet vilka positiva effekter idrott har, för folkhälsan, för ungdomar, för barn och ungas skolgång. Men i Stockholm har man i många år struntat både i underhållet av befintliga hallar/planer och inte heller byggt nya i närheten av den takt det varit på befolkningsökningen, säger K-G Stoppel.

Förutom elitverksamhet och traditionell barn- och ungdomsverksamhet har Djurgården på senare år sökt sig till Kista och Botkyrka för att sprida ishockeyn. Målet är att öka bredden och ge fler möjlighet att spela ishockey.

– Vi riskerar att hamna i en situation där bara de med pengar, tid och höga ambitioner kan hålla på med ishockey. Vi vill ge fler möjlighet att spela ishockey utefter sina förutsättningar och vi vill visa vilken viktig roll idrott kan spela i ett samhälle.

 

Än så länge orkar Djurgården med tack vare att man har en så pass stor organisation med många anställda att man kan strukturera verksamheten optimalt. Men det gäller inte särskilt många föreningar i Stockholm.

Som det fungerar nu i Stockholm riskerar man att kväva det ideella engagemanget. Det blir för många som känner att det är ingen idé, det är så tungrott att ingen orkar fortsätta jobba för det. Jag ser redan nu människor som passiviserats, säger K-G Stoppel.

– Stockholmsidrottens krav på att dubbla den så kallade idrottsmiljarden är en början. Stockholm tillförde en miljard till idrottsanläggningarna under den här mandatperioden, men det räcker ju ingen vart, det är ungefär vad det kostar att renovera och underhålla ett antal simhallar som man struntat i under ett antal år. Det är lite märkligt att simhallar och evenemangsarenor på något sätt räknas inom idrottens budget. På evenemangsarenorna är det massor av evenemang som inte har med idrott att göra och i en simhall är det bara en liten del av verksamheten som handlar om föreningsdriven idrott, säger K-G Stoppel.

Under nästa mandatperiod, vad bör styrande politiker göra?

– Det bästa sättet att lösa problem är dialog, att sätta sig ner och prata om det. Det finns ett gemensamt värde för alla att lösa det här problemet. I slutändan handlar det om kronor och ören. Hur får vi fram pengarna som idrottslivet i Stockholm behöver? Vad kostar det staden om man inte tar fram det? Kan vi på något sätt spela in näringslivet? Går det att effektivisera inom de olika förvaltningarna? Börja med dialog och skapa samverkan, då finns det lösningar, säger K-G Stoppel.