Hem / Egna nyheter / 2018 / Nyhetsarkiv / Bristen på idrottsanläggningar i Stockholm kräver en Sverigeförhandling

Bristen på idrottsanläggningar i Stockholm kräver en Sverigeförhandling

Varför är ett barn i Stockholm mycket mindre värt än ett barn i Göteborg eller Malmö?

Barn har samma behov oavsett var de bor, men när det kommer till möjligheter att röra på sig fysiskt, till exempel i organiserad idrott, så är möjligheterna betydligt sämre i huvudstaden.

Rapporten ”Får vi ta plats” visar hur långt efter Stockholm ligger Göteborg och Malmö vad gäller barn och ungas tillgång till idrottsanläggningar och idrottsytor.

Stockholmsidrotten menar att tillgången till idrottsanläggningar och idrottsytor är så eftersatt i Stockholm att det behövs en nationell samling. Sverigeförhandlingen var en process och ett begrepp som har använts på nationell nivå för utbyggnad av vägar, tågspår och flygplatser samt för att lösa bostadsbristen.

Vi använder därför Sverigeförhandlingen som begrepp för att påvisa att bristen på anläggningar i Stockholmsregionen är så pass allvarlig att det behövs nationellt krafttag.

I dag skickar vi i samverkan med ett antal specialdistriktsförbund ett brev till representanter i riksdagens kultur- respektive trafikutskott samt till ledamöter i idrottsnämnden i Stockholm. Vi menar att tillgången på idrottsanläggningar i ytor i Stockholm bara kan lösas genom god planering när regionen växer. När man planerar bostäder, spår och annan infrastruktur måste man samtidigt planera för idrott. Det är det enda socialt och miljömässigt hållbara sättet att bygga.

Klicka här för att se brevet vi skickar >>>