Hem / Egna nyheter / 2018 / Nyhetsarkiv / Anläggningsbristen gör att många barn aldrig får prova på gymnastik

Anläggningsbristen gör att många barn aldrig får prova på gymnastik

Anläggningskrisen i Stockholm gör att många barn aldrig får prova på gymnastik. Hammarbygymnasterna har i dag cirka 1 500 gymnaster, men över 1 000 står i kö.

För idrottsrörelsen är anläggningskrisen även jämställdhetsfråga, då gymnastik främst lockar flickor, som i slutändan aldrig får komma i gång med den idrott de vill.

En stor utmaning för idrottsrörelsen är att behålla flickor längre inom idrotten. För gymnastiken, som är en idrott som lockar fler flickor än pojkar, innebär den akuta anläggningsbristen i Stockholm stad att de långt ifrån kan ta emot alla som vill börja med gymnastik.

Kölistan hos Hammarbygymnasterna, som har sin verksamhet längs tunnelbanans gröna linje söderut, är just nu på 1 138. En hissnande siffra.

– Det känns såklart inte bra. Varför ska barnen behöva vänta. Det känns fel på så många sätt, säger Hans Goldring, chefstränare för manlig artistisk gymnastik och även sportchef i föreningen under 15 år.

 

Rapporten ”Får vi ta plats - om barn och ungas tillgång till idrottsanläggningar i Stockholm” som Volante research gjort på uppdrag av Stockholmsidrotten om anläggningstillgången i Stockholm stad visar en mörk bild av antalet anläggningar i förhållande till andra storstäder i Sverige.

Rapporten visar bland annat att det skulle behövas 45 nya idrottshallar i Stockholms stad för att nå samma nivå som i Göteborg. För Malmö är motsvarande siffra 39. När det gäller ishallar krävs det tio nya för att komma upp i samma nivå som Göteborg, där är motsvarande siffra för Malmö fyra.

– Vi behöver gymnastikhallar som är specialanpassade. Det skulle göra en otrolig skillnad. Åkeshovshallen är den enda specialanpassade i Stockholm just nu. Sedan byggs det ju en ny hall i Mälarhöjden. Utöver det skulle vi behöva ytterligare tre hallar för gymnastik, säger Hans Goldring.

Att bygga renodlade hallar för gymnastik skulle även lösa upp knutar för bollsporter i hallarna.

– Det gör en otrolig skillnad. När de bygger en sådan hall så motsvarar det fem bollhallar om man ser till antalet utövare, säger Hans Goldring och fortsätter:

– Vi kan vara 120 aktiva samtidigt om hallen är anpassad för gymnastik. Jämför det med bollsporter som kanske är 20 per träning. Skulle vi få fler anpassade hallar för gymnastik kommer vi släppa tider i andra hallar och det kommer ge fler tider till bollsporterna.

 

I dag finns det alltså en hall som endast är för gymnastik i hela Stockholm och den ligger i Åkeshov. Utöver det finns det två specialanpassade hallar, Enskedehallen och Engelbrektshallen.

– Enskedehallen används bara av gymnastiken. Engelbrektshallen nyttjas endast två timmar i veckan för gymnastik. Det är synd när man byggt en hall som är anpassad för gymnastiken, men anläggingsbristen drabbar alla idrotter.

Gymnastikens anläggningsproblematik är känd sedan länge och den drabbar alla föreningar. Reportaget ovan gjordes för sex år sedan. Det är också en idrott som lockar betydligt fler flickor än pojkar. Att just få in fler flickor till idrotten och framförallt att behålla dem i tonåren är en kravstämpel som idrotten har från politiker och tjänstemän. Inom Hammarbygymnasterna är tre av fyra aktiva flickor. Att bygga fler anläggningar för gymnastik skulle alltså ge fler flickor möjlighet att idrotta.

– Många står i kö länge. Vi märker att när det gått för lång tid tackar många nej för att de börjat med andra aktiviteter. Vilka aktiviteter det är vet vi inte, säger Hans Goldring.

När Mälarhöjdens gymnastikhall står färdig om cirka ett år behövs ytterligare tre till gymnastikhallar för att lösa gymnastikens enorma problem.

– Gymnatsikförbundet Östs utredning för några år sedan visade att det skulle krävas fyra hallar för att lösa basbehovet. Nu byggs det en till i Mälarhöjden. Får vi tre till, en i innerstaden, en i västerort och i söderort längs gröna linjen skulle det lösa många problem. Inte bara för oss utan även för andra inomhusidrotter som får våra tider.

Vad vill du ge för medskick till beslutsfattarna?

– Renodla träningshallarna för enskilda idrotter. Bygg specialhallar för gymnastik och se till att bollhallarna är för bollsporterna. Det bli mer tider för alla.