Hem / Egna nyheter / 2017 / Nyhetsarkiv / Fler anläggningar - en förutsättning för framtidens idrott i Stockholmsdistriktet

Fler anläggningar - en förutsättning för framtidens idrott i Stockholmsdistriktet

Idrotten är viktig – och för att den ska fortsätta vara en viktig del av framtida stockholmares naturliga vardag krävs en närhet till anläggningar i alla stadsdelar.

Nu har Stockholmsidrotten skickat in ett remissvar till RUFS 2050 – en långsiktig plan för hur Stockholmsregionen ska utvecklas fram till år 2050. Det viktigaste budskapet: bygg anläggningar och ännu fler anläggningar.

För att idrotten ska nå målet om att människor ska kunna idrotta hela livet krävs det att idrotten är en naturlig del av stadsplaneringen när man bygger nya bostadsområden och orter.

– Vår känsla är att idrotten ofta glöms bort och ett klassiskt exempel är Hammarby Sjöstad, säger Roger Vintemar, verksamhetsledare idrott och samhälle, som varit med och skrivit remissen.

Att Stockholmsidrotten varit med i arbetet med RUFS 2050 visar på viljan från staden att idrotten ska vara en del av infrastrukturen. Stockholmsidrottens remissförslag pekar på flera viktiga aspekter för att idrotten ska vara en del av en Stockholmsregionen i framtiden.

Läs mer om RUFS 2050 här >>>

Remissvaret pekar även på samhällsnyttan vad idrotten bidrar med när det gäller exempelvis social sammanhållning.

– Ingen annanstans möts man över socioekonomiska och etniska gränser som inom idrotten. Vi vill stärka den goda staden, säger Roger Vintemar.

Men för att idrotten ska leva vidare – och dessutom vara närvarande i de nya områdena som växer fram de närmaste årtiondena är det ett måste att idrotten finns med tidigt i stadsplaneringen. Utan anläggningar och närhet till idrott blir det inga idrottsföreningar lokalt.

– Anläggningar är en nödvändig infrastruktur för att idrotten ska kunna finnas. Utan anläggningar finns det inte förutsättningar för träningar, tävling, möten och utbildningar, säger Roger Vintemar.

Läs hela remissförslaget här >>>