Hem / Utbildning/folkbildning / Våra utbildningar

Ett brett utbud av utbildningar för alla

RF-SISU Norrbotten erbjuder en mängd utbildningar för såväl tränare som föreningsledare men också för föräldrar och aktiva idrottsutövare. Vi har ett brett utbud och anpassar gärna utbildningar så att de passar dig eller din förening till både innehåll och form. Ibland har vi utbildningar där vi bjuder in föreningar från hela Norrbotten, andra gånger genomför vi dem lokalt i en kommun eller i en  förening.

Idrottens tränarutbildning

RF-SISU Norrbotten erbjuder SISU Idrottsutbildarnas tränar- och ledarutbildningar i flera steg som vänder sig till tränare och ledare från alla idrotter och oavsett vilken åldersgrupp de leder. Utbildningarna är nationella vilket innebär att de ser lika ut i hela landet.

De två första stegen i idrottens nya tränarutbildningar finns tillgängliga i dag, de övriga två stegen planeras för lansering längre fram.

Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildning för tränare är en kostnadsfri och helt webbaserad utbildning som alla kan genomföra. När det gäller nästa nivå, Grundutbildningen, så är det i dag 40 specialidrottsförbund (SF) som använder den som sin grundtränarutbildning. Övriga förbund har egna tränarutbildningar.

Mer om introduktionsutbildning för tränare på sisuidrottsutbildarna.se

Till introduktionsutbildning för tränare.

Grundutbilding för tränare

Grundutbildningen för tränare ger dig en bra grund att stå på i din framtida tränarroll. Utbildningen är idrottsövergripande och vänder sig till alla tränare oavsett om man leder barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen omfattar cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter och sker i ett varierat lärande med egenstudier, fysiska träffar och lektioner hemma i din förening.

Mer om Grundutbildning för tränare på sisuidrottsutbildarna.se

Idrottens föreningsledarutbildning

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Att veta hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktigt oavsett om du har ett allmänt intresse för föreningens uppbyggnad eller en specifik roll i föreningen.

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Idrottens föreningsledarutbildning delas in i de olika stegen, Introduktion, Grund, Fortsättning och Högre utbildning. Just nu utvecklas föreningsledarutbildningar, där Introduktionsutbildning för föreningsledare är lanserad. Introduktionsutbildningen ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att genomföra. Ta gärna samtalen vidare i föreningen genom folkbildning.

Gå Introduktionsutbildning för föreningsledare

Mer om Introduktionsutbildning för föreningsledare på sisuidrottsutbildarna.se

Utbildningswebbar

Till flera av SISU Idrottsutbildarnas och idrottsrörelsens utbildningar ingår digitala utbildningsplattformar, så kallade utbildningswebbar.

Du hittar utbildningswebbarna på sisuidrottsutbildarna.se

Lokala utbildningskoncept

Schysst Snack

Med utbildningssatsningen Schysst Snack vill vi få unga killar att prata om hur det är att vara kille.  Hur förväntas man bete sig? Vad är det okej att prata om? Våra utbildare besöker föreningen och leder träffar med träningsgrupper och lag i åldern 12-17 år.

Läs mer om Schysst Snack

RF-SISU Norrbottens utbildningar

RF-SISU Norrbotten har ett brett och varierat utbud av utbildningar som stärker din roll - oavsett idrott och oavsett om du är ny inom idrotten eller har lång erfarenhet. Saknar du en utbildning i vårt utbud får du gärna höra av dig till oss. Tveka inte att kontakta våra idrottskonsulenter om du vill ha hjälp att välja rätt utbildning eller att starta en utbildning i föreningen. 

Här kan du söka våra aktuella idrottsövergripande utbildningar

Kontakta våra idrottskonsulenter