Hem / Utbildning/folkbildning / Sök aktuella utbildningar

Idrottsforum 2022: SDF-konferens Norrbotten


SDF-konferensen är en mötesplats för dig som är styrelseledamot eller anställd i ett Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) med verksamhet i Norrbotten.

 

Här lyfts aktuella frågor för idrottsrörelsen i Norrbotten.

Innehåll

 • Trygg idrott
  Att skapa en trygg idrottsmiljö där verksamheten går i linje med barnkonventionen och idrottsrörelsens gemensamma strategiska målsättningar.
 • RF-SISU distriktens uppdrag och arbetssätt.
  Vem gör vad och hur ska vi tillsammans ge idrottsföreningarna bästa möjliga stöd?
 • Redovisning av en enkätundersökning om länets anläggningar och idrottsytor. 
  Hur ser läget ut i Norrbotten och vilka utmaningar står vi inför? Hur kan vi tillsammans möta de utmaningar som finns?
 • Kommunikation
  Hur kan vi kommunicera idrottsrörelsens gemensamma mål och samverka för att nå ut med viktig information på bästa sätt?
 • IdrottOnline och RF:s digitaliseringsstrategi 
  Statusuppdatering och information. 

SDF-konferensen ingår i Norrbottens Idrottsforum 2022
Här kan du läsa mer om idrottsforum, som i år erbjuder fyra olika utbildningsspår. Vi rivstartar SDF-konferensen med en inspirationsföreläsning med rallystjärnan Tina Thörner. 

Kontaktperson 

Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef
This is a mailto link
070-68 68 090

_ _ _ _ _

Kallelse kommer skickas till den e-post du uppger i anmälan. 

Om du drabbas av tekniska problem vid anmälan, skicka namn, organisation, fullständigt personnummer, arrangemangets namn och datum till This is a mailto link.

_ _ _ _ _