Hem / Utbildning/folkbildning / Sök aktuella utbildningar

Utvecklas i din roll som lärgruppsledare


Lärgruppsledarutbildningen ger dig en grund med pedagogiska metoder och verktyg som underlättar för dig i din roll som lärgruppsledare. Som lärgruppsledare är din uppgift att vara en samordnare och inspiratör som fångar upp deltagarnas förslag och idéer. 


Lärgruppen bygger på det goda samtalet mellan deltagarna och ska möjliggöra utbyte av erfarenheter, olika perspektiv och olika upplevelser. I en lärgrupp är det ni tillsammans som kommer fram till vilket ämne ni vill samtala kring. Det behöver inte ha med själva träningen att göra, men kan ha att göra med något annat som är viktigt i en förening eller för den personliga utvecklingen. 

Du som lärgruppsledare behöver inte vara expert på ämnet ni ska samtala kring och du behöver inte ha svar på alla frågor. Det är ni tillsammans i lärgruppen som ska hitta svaren ni söker. Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas i din roll som lärgruppsledare. 

Folkbildning är grunden till lärande som ska ge en positiv vision, ge deltagarna nya kunskaper, handlingskraft och en förändringsvilja. 

Innehåll: 

- Vad är folkbildning

- Din roll som lärgruppsledare

- Lärgruppen

- Redovisningen

Det finns en fördjupning av utbildningen på webben:
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/utbildnings-for-largruppsledare/

Kontakt:
Petra Mörtsjö, This is a mailto link

_____________________________________


Om du drabbas av tekniska problem vid anmälan, skicka namn, fullständigt personnummer,
organisation, arrangemangets namn och datum till This is a mailto link.