Digitala årsmöten

Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men i och med coronakrisen kan det vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. Om ni behöver råd, hjälp eller stöd kan vi på RF-SISU Norrbotten hjälpa er. 

Ett digitalt årsmöte innebär både möjligheter och utmaningar. Till möjligheterna innebär att fler kan delta, både de som i vanliga fall inte kan resa till mötet, men kanske även nya målgrupper som yngre medlemmar.

Utmaningarna kan minskas om man redan från början räknar med att förberedelserna och genomförandet blir annorlunda än om man träffats fysiskt. Det krävs bland annat mer tid för förberedelser, tydligare rollfördelning, mer kunskap för anordnare och eventuellt mer teknisk support för deltagarna. Var ute i god tid, våga testa, våga göra fel och lär av varandra. Utse gärna en person som samordnar det digitala mötet, så att ni kan behålla struktur och säkerställa att alla blir involverade.

Läs mer om digitala årsmöten på rf.se

Hjälp att komma igång

Behöver din förening råd, hjälp eller stöd i samband med ert digitala årsmöte, kontakta din idrottskonsulent