Digitala årsmöten

Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men i och med coronakrisen kan det vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. Om ni behöver råd, hjälp eller stöd kan vi på RF-SISU Norrbotten hjälpa er. 

Ett digitalt årsmöte innebär både möjligheter och utmaningar. Till möjligheterna innebär att fler kan delta, både de som i vanliga fall inte kan resa till mötet, men kanske även nya målgrupper som yngre medlemmar.

Utmaningarna kan minskas om man redan från början räknar med att förberedelserna och genomförandet blir annorlunda än om man träffats fysiskt. Det krävs bland annat mer tid för förberedelser, tydligare rollfördelning, mer kunskap för anordnare och eventuellt mer teknisk support för deltagarna. Var ute i god tid, våga testa, våga göra fel och lär av varandra. Utse gärna en person som samordnar det digitala mötet, så att ni kan behålla struktur och säkerställa att alla blir involverade.

Läs mer om digitala årsmöten på rf.se

Vilka verktyg ska vi använda?

Det finns ett stort antal verktyg att använda sig av. Det man vanligtvis behöver är ett mötesverktyg och ett verktyg där man kan genomföra omröstningar och personval. Vilket verktyg som passar just er bäst, beror mycket på vilken typ av årsmöte ni förväntar er. Blir det ett mindre möte, där ni i stort är överens? Blir det ett möte med mycket diskussioner och krav på viktade röster? Eller ett möte med många deltagare, åsiktsstarka ombud och många yrkanden? De vanligaste verktygen för möten är Teams eller Zoom, eventuellt kompletterat med t.ex. mentimeter för omröstning. Det finns också alternativ för mer komplicerade möten, där mötesrummet och omröstningen finns integrerat i samma system, t.ex, EasyMeet.

Läs mer om verktygen här

Hjälp att komma igång

Behöver din förening råd, hjälp eller stöd i samband med ert digitala årsmöte, kontakta din idrottskonsulent