Hem / Utbildning/folkbildning / SISU Idrottsutbildarna

Vi är en del av SISU Idrottsutbildarna

RF-SISU Norrbotten är en del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens studieförbund. Vi arbetar med folkbildningens metoder, som skapar förutsättningar för föreningar och individer att utvecklas. 

SISU Idrottsutbildarna är ett av elva statsfinansierade studieförbund och det innebär att verksamheten följer statens mål med folkbildningen som är att den ska ge ”alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället". 

SISU Idrottsutbildarna styrs också av idrottsrörelsens egna mål och folkbildningen är ett viktigt verktyg i det gemensamma arbetet för att nå målen i Strategi 2025. 

SISU Idrottsutbildarna består av en central organisation, placerad i Idrottens Hus i Stockholm, och 19 distriktsorganisationer, varav RF-SISU Norrbotten är en. SISU Idrottsutbildarna innefattar även Bosön Idrottsfolkhögskola, förlaget SISU Idrottsböcker och har ett delat förvaltarskap för Riksidrottsmuseet tillsammans med Riksidrottsförbundet. 

Utöver det statliga folkbildningsmedel som kanaliseras till distrikten via SISUs centrala organisation, får RF-SISU Norrbotten också medel från Region Norrbotten och länets kommuner. 

Bosön Idrottsfolkhögskola

Folkhögskolan har inriktning på idrott och hälsa och erbjuder både kortare kurser och heltidsstudier på upp till två år. En folkhögskola är inte bunden till centralt fastställda läroplaner och det gör varje folkhögskola unik med stort studerandeinflytande. 

Folkhögskolan erbjuder också egna eller skräddarsydda utbildningar för förbund och föreningar eller ställer upp med resurser i form av lärare eller annan kompetens i kurser och utbildningar. 

Bosön, som är Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, är också navet för SISU Idrottsutbildarnas nationella idrottsövergripande högre utbildning och bildning. 

SISU Förlag producerar och tillhandahåller högkvalitativa utbildningsmaterial till idrotten, såväl tryckta som digitala. 

Till SISU Förlags webb

 

Riksidrottsmuseet

Museet ligger i museiparken Djurgården i Stockholm och är en idrottshistorisk samlingsplats med utställningar, aktivitetscenter och ett utbud av programverksamhet som skall tilltala barn och skolungdom lika mycket som den breda allmänheten.