Hem / Bidrag och stöd / Stipendier och utmärkelser

Ansök om stipendier och utmärkelser

RF-SISU Norrbotten delar ut stipendier till enskilda idrottare, ledare och idrottsorganisationer tillsammans med olika bidragsgivare. Det går också att ansöka om utmärkelser till en välförtjänt ledare eller organisation.

På den här sidan hittar du information om vilka grupper de olika stipendierna och utmärkelserna riktar sig till och om hur du ansöker.

Stipendier

Vem kan göra en ansökan?

Vem som helst kan skicka in en ansökan. Det behöver inte vara en företrädare för idrottsföreningen som gör ansökan till de stipendier som RF-SISU Norrbotten delar ut till aktiva, ledare och föreningar. 

MAX ABs idrottsstipendium

MAX AB delar ut ett stipendium på 100 000 kronor till en lovande idrottsungdom i Norrbotten. Han/hon ska ha fyllt 14 men inte 18 år. Stipendiet ska vara en sporre till fortsatt utveckling inom idrotten, i en ålder då mycket annat lockar och många slutar sitt idrottande.

Stipendiesumma: 100 000 kr
Sista ansökningsdag: 28 februari

Ansök om MAX ABs idrottsstipendium här

Region Norrbottens Idrottsstipendium

Idrottsstipendiet tilldelas en aktiv idrottsutövare som inom sin idrottsliga verksamhet samt yrke/skola utmärkt sig för kunnighet, gott kamratskap och framstående resultat.

Stipendiesumma: 50 000 kr
Sista ansökningsdag: 1 september

Ansök om Region Norrbottens Idrottstipendim här

Region Norrbottens Idrottsledarstipendium

Idrottsledarstipendiet delas ut till tränare, ledare, styrelseledamöter eller personer som på annat sätt medverkar till idrottslig eller organisatorisk utveckling inom idrotten.

Stipendiesumma: är 30 000 kr.
Sista ansökningsdag: Senast 1 september

Ansök om Region Norrbottens Idrottsledarstipendium här

Guldklubbens stipendier

Guldklubben delar ut fyra stipendier:

  • Två till aktiva idrottsungdomar i åldern 14-16 år.
  • Två till engagerade idrottsledare för ungdomar.

Ansökningarna ska innehålla personliga uppgifter, idrotts- och ledarmeriter och något om hur man ser på sin idrottsliga framtid.

Guldklubben i Norrbotten är en förening bestående av idrottsledare som tilldelats RF:s förtjänsttecken i guld.

Stipendiesumma: varierande
Sista ansökningsdag: 1 september

Ansök om Guldklubbens stipendier här

Alla Platsar-stipendiet

Stipendiet ska ge barn och unga möjlighet att vara med i idrotten, oavsett ekonomiska förutsättningar. Stipendiet kan sökas för den som är mellan 6-18 år, eller fortfarande går på gymnasiet. Hen ska vara folkbokförd eller "placerad" i Luleå Kommun och ha ett svenskt personnummer.

Stipendiet kan täcka kostnader för idrottsutövandet, exempelvis medlemsavgift, träningsavgifter, läger, klubbkläder samt resor till och från träning och tävling.

Alla Platsar-stipendiet finansieras främst via ekonomiska bidrag från  Rädda Barnen och Luleå domkyrkoförsamling.

Stipendiesumma: Max 3 000 kr/år

Ansökan: kan göras löpande under året.

Regler och riktlinjer för ansökan (pdf)

Ansök om stöd ur Alla Platsar-stipendiet här

Du kan också vara med och stötta stipendiet
Du som person, företag eller organisation kan hjälpa till att bidra ekonomiskt till stipendiet. Inbetalningar görs till bankgiro 415-0439. Märk inbetalningen: Alla platsar-stipendiet.


Utmärkelser

Utmärkelser kan sökas för utdelning vid jubiléer och andra högtidligheter samt vid årsmöten. Ansökan ska göras minst två månader före tänkt utdelningstillfälle.

Vem kan få en utmärkelse?

Den som under lång tid bidragit till att utveckla och levandehålla norrbottnisk och svensk idrottsrörelse kan få en utmärkelse av RF-SISU Norrbotten. Utmärkelser kan delas ut till specialidrottsdistriktsförbund och föreningar samt till styrelseledamot eller idrottsledare som är verksam i länet. 

Hur gör man en ansökan?

Det är styrelserna i RF-SISU Norrbotten, specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) eller föreningar som har rätt att lämna in ansökan med förslag till kandidater. Ansökan görs senast två månader före tänkt utdelningstillfälle.


Förtjänstdiplom för föreningar och SDF

Delas ut till en förening eller ett specialidrottsdistriktförbund som varit verksamt i minst 25 år. En speciell utgåva av förtjänstdiplomet delas ut vid 75 och 100 år.

Förtjänstdiplom för personer

Delas ut till en person som under många år har lagt ned ett framgångsrikt arbete för den norrbottniska idrottsrörelsen. Personen ska under minst 8 år ha varit:

  • Ledamot i en förbundsstyrelse och/eller i någon av förbundets kommitéer.
  • Ombudsman för specialidrott
  • Ledamot i en föreningsstyrelse, eller i någon av föreningens sektioner eller kommitéer.

Förtjänstmedalj i silver

Delas ut till en person efter samma kriterier som förtjänstdiplomet, förutom att personen ska ha varit verksam i minst 15 år och tidigare ha fått RF-SISU Norrbottens eller Norrbottens Idrottsförbunds förtjänstdiplom.

Förtjänstmedalj i guld

Delas ut till en person efter samma kriterier som förtjänstdiplomet, förutom att personen ska ha varit verksam i minst 25 år och tidigare ha fått både RF-SISU Norrbottens eller Norrbottens Idrottsförbunds förtjänstdiplom samt förtjänstmedalj i silver. Det måste ha gått minst 5 år sedan förtjänstmedaljen i silver delades ut. Personen måste även uppfylla kraven för RF-SISU Norrbottens Stora Ledarmärke.

Bordstandar utan frans till förening och SDF

Delas ut till förening och SDF som varit verksam i minst 40 år och tidigare fått förtjänstdiplomet. Kan även delas ut till person eller organisation, som på något sätt stöttat den norrbottniska idrotten med speciella insatser.

Bordstandar med frans

RF-SISU Norrbottens högsta utmärkelse. Kan delas ut till en person, som efter tilldelad guldmedalj fortfarande under en lång följd av år bidragit till den norrbottniska idrottens utveckling genom ett väl kvalificerat arbete som idrottsledare.

Stora Ledarmärket

Stora Ledarmärket kan tilldelas idrottsledare, som enligt särskilda bestämmelser uppnått stipulerade 75 poäng. Märket kan delas ut oavsett om mottagaren tidigare inte fått någon av förbundets utmärkelser.

Bestämmelser för RF-SISU Norrbottens Stora Ledarmärke (pdf)

Ansökningsblankett utmärkelser (pdf)

Bilaga till ansökan (pdf)

Riksidrottsförbundets stipendier och utmärkelser

Riksidrottsförbundet administrerar några stipendier till idrottsledare och/eller aktiva. De delar också ut Riksidrottsförbundets förtjänsttecken, den högsta utmärkelse som delas ut inom den svenska idrottsrörlsen. 

RF-SISU Norrbotten har rätt att föreslå kandidater till RF:s förtjänsttecken. Vi vill därför få in förslag på  idrottsledare som uppfyller kriterierna för utmärkelsen. Vi behöver ansökan senast söndag 20 september 2020.

Ladda hem ansökningsblankett för förtjänsttecken (word)

Komplett ifylld ansökan mailas till e-post: This is a mailto link

Mer information finns på Riksidrottsförbundets webb.

Till RF.se