Hem / Bidrag och stöd / Rabatter, försäkringar och avtal

Idrottsavtal minskar föreningarnas kostnader

Riksidrottsförbundet (RF) har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. En grundförsäkring erbjuds dessutom gratis till alla idrottsföreningar och förbund. 

Rabatter

Det handlar exempelvis om resor, försäkringar, hyrbilar, hotell, vandrarhem och ekonomitjänster.

Avtalen gäller för Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, specialidrottsdistriktsförbund, RF-SISU distrikt och idrottsföreningar och dess medlemmar.

På RF:s webb hittar du alla nationella avtal

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av "RF:s Grundförsäkring" som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Detta är ett grundskydd för föreningen. Utöver grundförsäkringen bör styrelsen se över vilka eventuella kompletteringar till försäkringen som föreningen behöver. Observera att RF:s Grundförsäkrings olycksfallsdel inte avser aktiva idrottsutövare. De aktiva utövarna kan ofta försäkras genom respektive specialförbunds licensförsäkringar eller så tecknar föreningen en separat försäkring.

På RF:s webb finns information om försäkringsskyddet.

Mer om: Ekonomiskt stöd  Föreningsekonomi