Hem / Bidrag och stöd / Idrottsjuridik och föreningskunskap

Idrottsjuridik och föreningskunskap

Det moderna föreningsarbetet är omgärdat av många lagar och regler. Att vara föreningsledare är därför inte alltid helt enkelt. Kraven från omgivningen blir allt större på de ideella organisationerna, framförallt från myndighetsutövande organ. RF-SISU erbjuder idrottsföreningar och förbund hjälp med rådgivning och utbildning i föreningskunskap.

Idrottsjuridik

Vi på RF-SISU Norrbotten hjälper gärna till med allmänna frågor rörande juridik, till exempel när du ska bilda förening, genomföra ett årsmöte eller ta fram stadgar.

RF/SISU:s förbundsjurister ansvarar för idrottsspecifika gemensamma juridiska angelägenheter inom idrottsrörelsen och är ett internt juridiskt stöd inom RF och SISU.

Läs mer om idrottsjuridik på Riksidrottsförbundets hemsida

Föreningen som arbetsgivare

Kanslist, tränare eller domare? Ideell, konsult eller anställd? I en förening finns många olika roller som kan utföras antingen som idellt arbete eller som lönearbete.

Många föreningar väljer att anställa personal, vilket innebär att föreningen är arbetsgivare. Som arbetsgivare finns många regler och bestämmelser att hålla reda på. Att ha arbetsgivaransvar innebär att föreningens styrelse ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. 

Arbetsgivaralliansen är idrottens arbetsgivarorganisation. Genom att vara medlem hos Arbetsgivaralliansen får du hjälp att lösa alla dina frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning.

På Arbetsgivaralliansens webbplats hittar du mer information om arbetsrätt

Utbildning för föreningsledare

RF-SISU Norrbotten erbjuder utbildningar för föreningsledare, bland annat idrottens föreningsledarutbildning. Det är samlingsnamnet på ett antal utbildningar för dig som föreningsledare och som passar alla oavsett vilken idrott som du är engagerad inom. Vi har också möjlighet att skräddarsy utbildningar och utvecklingsinsatser för just din förenings behov.

Kontakta din idrottskonsulent för mer information om utbildningar för föreningsledare