Hem / Bidrag och stöd / Föreningsekonomi

Rent spel i föreningens ekonomihantering

Att ha goda kunskaper om föreningsekonomi är viktigt för ideella föreningar. På den här sidan har vi samlat information som ska underlätta för föreningen att sköta hanteringen av ekonomi och skatter på ett korrekt sätt. 

Även om idrott är något de flesta sysslar med på sin fritid ställs det professionella krav på hur ekonomin ska skötas i en ideell förening. Det finns lagar, regler och riktlinjer som ska följas. Ju mer du kan om ett ämne desto roligare blir det. Har föreningen en god ekonomi och god ordning på den blir det mer tid, energi och resurser över åt det som föreningen finns till för - nämligen den idrottsliga verksamheten.

Idrottens redovisning

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram ett stöd för att guida föreningarna i redovisningsarbetet.

På RF:s webbplats finns mer information om Idrottens redovisning

Skatter och avgifter

Hos Skatteverket finns information för ideella föreningar.

På Skatteverkets webbplats finns information om skatter och avgifter, bokföring och redovisning

Ladda hem RF:s broschyr "Idrott och skatter"

Kostnadsfria webbseminarium

Vi rekommenderar att du tar del av Skatteverkets kostnadsfria webbseminarier. Där kan du bland anant lära dig mer om idrottsföreningens åtaganden som arbetsgivare när det gäller att lämna inkomstdeklaration och kontrolluppgift.

Till skatteverkets sida för aktuella webbseminarier

Fortnox bokföring kopplat till IdrottOnline

För att effektivisera och modernisera det tidskrävande arbetet med fakturering och bokföring har idrottsföreningar som är anslutna till RF möjlighet att använda Fortnox bokförings- och faktureringsmoduler. Man skapar avgifterna i IdrottOnline och använder sedan Fortnox webbaserade program för att skicka de automatiskt skapade fakturorna till föreningens medlemmar.

Mer om:  Ekonomiskt stöd