× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd IF: Återstart

Projektstöd IF: Återstart

Med återstartsstödet vill vi ge föreningarna möjlighet att göra extra insatser för att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Coronapandemin har lett till att många barn och unga, ledare och andra eldsjälar har lämnat idrotten och att engagemanget i föreningarna har minskat.

Vad kan föreningen söka stöd till?

Stöd till folkbildning och utbildning

För att möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati.

Stöd till föreningsdemokrati

För insatser som stärker de demokratiska processerna i föreningen. Det kan exempelvis handla om att öka deltagandet i årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.

Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

För insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar.

Det är enkelt att ansöka

Ansökan görs löpande och sker i dialog med din förenings idrottskonsulent på RF-SISU Norrbotten.

Hur mycket kan vi söka?

Stödet är max 10 000 kr per förening. En enklare återrapport för satsningen kommer att behöva göras.