Stöd för att utse en egen ledarcoach i föreningen

RF-SISU Norrbotten erbjuder möjlighet att söka stöd för att utse en eller flera mentorer som får till uppgift att coacha och utveckla de andra ledarna i föreningen. Med ledarcoacherna vill vi underlätta för föreningarna att rekrytera, utveckla och behålla aktivitetsledare.

Ledarcoachstödet ska göra det möjligt att tillsätta en ledare i föreningen som tar ansvar för att stötta övriga ledare. Att ha någon i föreningen som fungerar som ett bollplank och stöttar övriga ledare med kunskap och utbildning tror vi är ett sätt att få fler ledare att ta på sig ett ledaruppdrag. 

Förhoppningen är att vi långsiktigt ska rekrytera fler ledare till idrotten och ge befintliga ledare en trygghet i sitt ledarskap som gör att man väljer att fortsätta sin ledarbana.

Ledarcoachens uppdrag

För att bli beviljade projektmedel ska ni utse en person som får rollen att vara mentor och ledarcoach för övriga ungdomsledare i föreningen. Uppgiften blir att under säsongen:

  • genomföra minst två ledarträffar med syfte att diskutera ledarskapet i föreningen.
  • besöka alla ledares träningar, ge feedback och bidra med tips och idéer.

Belopp att söka

Föreningen kan få 5 000 – 20 000 kr, beroende på omfattning av projektet och storlek på föreningen.

Ansökan senast den 20 maj 2020

Vill du och din förening starta ett projekt ska ni kontakta någon av våra idrottskonsulenter och därefter skicka in en ansökan via föreningens IdrottOnlinesida - under fliken Idrottsmedel.

Besked om beviljat stöd lämnas senast den 1 juni.

Vi ser helst att projekten sprids över hela länet och idrottsgränserna. Vi kommer att prioritera för att få så stor geografisk och idrottsövergripande spridning som möjligt.

Kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter