Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd: Anläggningar och idrottsmiljöer

Stöd för att utveckla anläggningar och idrottsmiljöer

På den här sidan hittar du information om bidrag som går att söka för att utveckla anläggningar och idrottsmiljöer. Här finns också tips om vem du ska vända dig till när du vill bolla idéer kring anläggningars utformning, energieffektivisering, tillgänglighetsanpassning eller vid nybyggnad, tillbyggnad eller renovering. 

För att alla människor ska ha möjlighet att idrotta i förening hela livet behövs det ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. För att bidra till det och för att skapa tillgängliga och välkomnande aktivitetsytor för alla i samhället finns Riksidrottsförbundets (RF) stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. På den här sidan hittar du också tips på andra stöd som finns till för att utveckla anläggningar.

Vad menas med anläggningar och idrottsmiljöer?

Anläggningar och idrottsmiljöer är ytor och platser där det pågår träning och tävling. Det kan vara den lokala idrottsplatsen, idrottshallen, idrottslokalen, ridhuset eller simhallen. Eller mark, väg, luft eller vatten – beroende på vilken idrott och verksamhet det är. Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att vi ska kunna bedriva idrottslig verksamhet.

RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Ett av RF:s prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätts årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Det finns sex olika stöd att söka inom anläggningsstödet. 

  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt
  • Stöd till utrustning för parasport

Frågor

RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer handläggs av Daniel Nilsson, idrottskonsulent RF-SISU Norrbotten. 

Ansökan

Ansökan görs i IdrottOnline (under fliken idrottsmedel) senast den 26 september 2022. Beslut meddelas efter den 12 oktober.

Det här går att söka för

På Riksidrottsförbundets webb hittar du detaljerad information om stöden som går att söka för att utveckla anläggningar och idrottsmiljöer.

Detaljerad info om anläggningsstöden på rf.se

RF-SISU Norrbotten är ett bollplank i anläggningsfrågor

RF-SISU Norrbotten är gärna ett bollplank och kommer med tips och idéer kring hur din förening kan utveckla  idrottsanläggningen eller idrottsytan. Det kan handla om ny- eller tillbyggnad, renovering, tillgänglighetsanpassning, energieffektivisering och utformning av spontanidrottsytor. Kontakta vår idrottskonsulent Daniel Nilsson för en dialog.

Andra möjligheter till stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka stöd från andra organisationer och myndigheter. 

Allmänna arvsfonden

Hos Allmänna arvsfonden kan din förening söka lokalstöd om ni planerar att starta en ny verksamhet för barn, ungdomar, äldre eller personer med funktionsnedsättning och behöver bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén. 

Jordbruksverket

Jordbruksverket har ett investeringsstöd som din förening kan söka med syfte att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Kommunala anläggningsbidrag

I flera av Norrbottens kommuner kan din förening söka olika former av stöd för investering i föreningens anläggning. Många gånger kan ni få stöd till drift av anläggningen. Kontakta din kommun för att få veta mer.