Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Integrationsstöd / Verksamhetsstöd till utbildning

Verksamhetsstöd till utbildning

Stöd till utbildningsinsatser som ska leda till att det blir lättare att inkludera nyanlända och asylsökande i föreningens verksamhet. För att förenkla ansökningsprocessen har RF-SISU Norrbotten tagit fram olika "paket" som går att söka.

Villkor för ansökan

Ansökan kan göras löpande under året och även kombineras med verksamhetsstöd för aktiviteter. Alla paket kan kombineras med varandra, men föreningen kan maximalt söka stöd för totalt 40 000 kr.

Under 2020 kommer vi att prioritera satsningar riktat till nyanlända flickor och kvinnor.

Så här ansöker du

Använd vår ansökningsblankett när du gör ansökan. För projekt upp till 10 000 kr kan  ansökan även göras i dialog med våra idrottskonsulenter.

Våra olika stöd

Paket: Stöd för tränar-/ledarutbildning för nyanlända/asylsökande

Totalt max 10 000 kr eller 2 000 kr per ledare.

Ledarskap inom idrotten är en erfarenhet som har stor nytta och värde även utanför idrotten. Detta stöd syftar till att stimulera till att utbilda samt rekrytera nyanlända och asylsökande ledare så att de genom detta engagemang kan underlätta sin etablering i Sverige. Ges för faktiska omkostnader till idrottsledar- och domarutbildningar.

Paket: Stöd för utbildningsinsatser i förening för att öka inkludering/gemenskap/mångfald

Max 10 000 kr.

Föreningen kan få stöd för folkbildningsverksamhet som syftar till att öka mångfalden och bidra till bättre inkludering i föreningens verksamhet.Exempelvis föreläsningar för medlemmar, studiebesök i annan liknande verksamhet, utbildningsdagar m.m.

Frågor

Besvaras av Daniel Nilsson, integrationssamordnare.

Ladda hem ansökningsblankett (pdf)

Mer om: Inkluderande idrott   Idrott för nyanlända  Metoder för lärande