Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Integrationsstöd / Verksamhetsstöd till aktiviteter

Verksamhetsstöd till aktiviteter

Stödet ska underlätta inkludering av nyanlända och asylsökande i föreningens verksamhet. För att förenkla ansökningsprocessen har RF-SISU Norrbotten tagit fram olika "paket" som går att söka. 

Villkor för ansökan

Ansökan kan göras löpande under året och även kombineras med verksamhetsstöd för utbildning. Alla paket kan kombineras med varandra, men föreningen kan maximalt söka stöd för totalt 40 000 kr.

Under 2020 kommer vi att prioritera satsningar riktat till nyanlända flickor och kvinnor.

Så här ansöker du

Använd vår ansökningsblankett när du gör ansökan. För projekt upp till 10 000 kr kan  ansökan även göras i dialog med våra idrottskonsulenter.

Våra olika stöd

Paket: Utlåning av personligt material

Max 10 000 kr/ansökan.

Inköp av idrottsspecifik utrustning. Föreningen äger utrustningen och medlemmar får låna eller leasa billigt över säsong. Ska gå till personlig utrustning som möjliggör deltagande.

Paket: Rekrytering genom prova-på-verksamhet

Max 10 000 kr/ansökan.

Erbjuda 10 tillfällen/aktiviteter gratis. Det är positivt om andra deltagare än nyanlända och asylsökande också bjuds in. Därefter ska deltagarna erbjudas plats i ordinarie verksamhet.

Det är ett krav att kontakt tas med målgruppen antingen direkt eller via samverkan med andra aktörer som exempelvis asylboenden, SFI, förberedande klasser, skola med mera.

Paket: Chaufförer/transport

Totalt max 10 000 kr eller 2 000 kr/chaufför.

Stöd för att finansiera transporter i samband med träning och tävling.

Stödet är till för grupper där få deltagare/föräldrar har bilar eller där det finns annan problematik med transport för vissa deltagare.

Paket: Drop in/motion/spontanverksamhet

Max 10 000 kr.

Öppen verksamhet där alla är välkomna med fokus på rörelse och motion. Det är positivt om andra deltagare än nyanlända och asylsökande också bjuds in.

Stöd för ledare och material.

Det är ett krav att kontakt tas med målgruppen antingen direkt eller via samverkan med andra aktörer som exempelvis asylboenden, SFI, förberedande klasser, skola m.m.

Stöd till egna projektidéer

Max 40 000 kr.

Egna projekt eller idéer som syftar till att ha en inkluderande idrottsverksamhet med fokus på etnicitet. Det ska finnas en plan för implementering och finansiering efter genomförd satsning. Satsningen måste ha en egen/övrig finansiering som motsvarar minst 20% av total budget. Planeringen ska ske i dialog med RF-SISU Norrbottens inkluderingssamordnare.

Frågor

Besvaras av Daniel Nilsson, integrationssamordnare.

Ladda hem ansökningsblankett (pdf)

Mer om: Inkluderande idrott   Idrott för nyanlända  Barn- och ungdomsidrott