Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Integrationsstöd

Stöd för att underlätta integration

En av de bästa metoderna för att integrera utlandsfödda personer i det svenska samhället är idrotten. Idrottsföreningar i Norrbotten kan söka stöd för att genomföra insatser som gör nyanlända och asylsökande blir en del av föreningens verksamhet.

Verksamhetsstöd till aktiviteter

Stödet ska underlätta inkludering av nyanlända och asylsökande i föreningens verksamhet.

Läs mer om stödet här

Verksamhetsstöd till utbildning

Stöd till utbildningsinsatser som ska leda till att det blir lättare att inkludera nyanlända och asylsökande i föreningens verksamhet.

Läs mer om stödet här

Stöd till inkluderingsansvarig i föreningen

Stöd för att utse och utbilda inkluderingsansvariga vars uppgift blir att underlätta för nyanlända och andra nya medlemmar att inkluderas i föreningens verksamhet.

Läs mer om stödet här

Mer om: Inkluderande idrott   Idrott för nyanlända  Barn- och ungdomsidrott