Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Idrottens sociala fond för barn på flykt

Idrottens sociala fond för barn på flykt

I samarbetet med Sparbanken Nord kan idrottsföreningar i Norrbotten söka medel för att stötta flyktingbarns idrottande.

Föreningar kan ansöka om deltagar- och medlemsavgifter eller stöd till individuell utrustning, maximalt 2 000 kr per barn och 10 000 kr per förening. Ansökan avser barn och unga mellan 0-17 år som har flytt från sitt land och är nya i Sverige.

Ansökan:

Ansökan görs i detta formulär.

Inkomna ansökningar behandlas fyra gånger per år. Under 2022 kommer ansökningarna behandlas i juni och oktober.

För svar i juni måste ansökan vara inne senast 15 juni.
För svar i oktober måste ansökan vara inne senast 15 oktober.

Tips - sök stöd för att skapa verksamhet för barn på flykt:

För att skapa verksamhet för barn på flykt finns också möjlighet att söka medel inom ramen för RF-SISU Norrbottens Projektstöd IF: Barn och ungdomsidrott.