Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Målet är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar. Nedan presenteras de olika stöd som föreningar kan söka.

Alla ekonomiska stöd inom idrottsrörelsen har omarbetats och har nya regler från och med 2020. Förändringarna sker stegvis.

LOK-stöd för barn- och ungdomsidrott

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Läs mer om LOK-stöd

Projektstöd: Barn- och ungdomsidrott

Från och med den 1 januari 2020 delas det ekonomiska stödet Idrottslyftet upp i ett par olika områden för att bättre bidra till idrottsrörelsens mål

  • Få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade idrotten
  • Idrottssvaga områden
  • Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottföreningen

Stödet ska gå till satsningar som föreningar gör för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet. 

Läs mer om projektstöd för barn- och undomsidrott

Återstartsstöd corona för idrottsföreningar

RF-SISU Norrbotten återstartsstöd för idrottsföreningar

RF-SISU Norrbottens återstartsstöd finns att söka för insatser som lockar tillbaka ungdomar, ledare och funktionärer till idrottsföreningens verksamhet när coronapandemin går in i ett ljusare läge.

Läs mer om RF-SISU Norrbottens återstartsstöd för idrottsföreningar 

Stöd för anpassning av träningar under coronakrisen

För att ge föreningar möjlighet att ställa om verksamheten och fortsätta träna under coronakrisen går det att söka stöd från RF-SISU Norrbotten. Det kan handla om utrustning till utomhusträning, att genomföra annorlunda idrottsverksamheter eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund stängda hallar.

Det går också att söka stöd för anpassning av verksamhet riktad till nyanlända och asylsökande i alla åldrar.

Läs om stödet för anpassning under coronakrisen 

Projektstöd: Anläggningar och idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till ett anläggningsstöd med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Norrbotten.

Läs mer om projektstöd för anläggningar och idrottsmiljöer.

Projektstöd integration

Söks via RF-SISU Norrbotten och Idrottonline för att nå nya målgrupper och utveckla föreningens verksamhet för att inkludera fler – främst med fokus på etnicitet.

Läs mer om stöd till verksamhet som syftar till integration.

Stöd till utrustning för Parasport

Riksidrottsförbundet har beslutat om ett stöd till utrustning för Parasport, det är ett nytt område som syftar till att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrustning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. För att kunna få stöd till utrustning för parasport krävs det att investeringskostnaden för utrustningen uppgår till minst ett prisbasbelopp.

Läs mer om stödet till utrustning för parasport på Riksidrottsförbundets webb.

Utvecklingsresurs genom folkbildning

RF-SISU Norrbotten erbjuder folkbildning i föreningar och förbund för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Vi har folkbildningsresurser som kan användas till att minska föreningens kostnader för utbildningsinsatser i föreningen. Hör med våra idrottskonsulenter. De kommer gärna ut till föreningen och berättar mer om det stöd vi kan vara och erbjuda. 

Här kan du läsa mer om metoder för utbildning, utveckling och lärande som vi erbjuder.