Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Här presenteras stöd som idrottsföreningar kan söka.

Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott
(LOK-stöd)

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år, samt personer med funktionsnedsättning. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Läs mer om LOK-stöd

Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

I Strategi 2025 identifierar idrottsrörelsen två övergripande utmaningar för barn- och ungdomsidrotten. Vi når inte alla och vi tappar för många.

För att möta dessa utmaningar kommer idrottsföreningarna under perioden 2022-2023 kunna söka stöd inom områdena:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Stödet ska gå till satsningar som föreningar gör för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet.

På grund av ökade flyktingströmmar kan idrottsföreningarna också ansöka om stöd för att

  •  skapa verksamhet för barn på flykt

Läs mer om projektstöd för barn- och undomsidrott

Projektstöd IF: Återstartsstöd

Stödet ska gå till insatser i föreningarna som mildrar coronapandemins effekter och bidrar till en återstart där verksamheten kan växa sig stark igen.

Stöd kan sökas inom områdena

  • Folkbildning och utbildning
  • Föreningsdemokrati
  • Idrottsföreningar i idrottsvaga områden

Läs mer om RF-SISU Norrbottens återstartsstöd

Stöd till en utbildningscoach i föreningen

Vill ni få fart på utvecklingen, öka engagemanget och vara en trygg förening med verksamhet i toppklass? Då ska ni söka stöd till en utbildningscoach, som i nära samarbete med RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter blir en motor för folkbildande och utvecklande insatser.

Läs mer om RF-SISU Norrbottens stöd till utbildningscoach

SF:s återstartsstöd

Kontakta din förenings specialidrottsförbund för information om eventuella möjligheter att söka återstartsstöd kopplat till coronapandemin.

Projektstöd IF:  Idrott 65+

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till personer 65 år och äldre.

Stödet har två huvudområden:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen

Läs med om projektstöd Idrott 65+

Projektstöd IF: Anläggningar och idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till ett anläggningsstöd med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Norrbotten.

Läs mer om projektstöd för anläggningar och idrottsmiljöer.

Idrottens sociala fond för barn på flykt

I samarbete med Sparbanken Nord kan idrottsföreningar i Norrbotten ansöka om medel för att stötta flyktingbarns idrottande. Stödet omfattar deltagar- och medlemssavgifter eller individuell utrustning.

Läs med om Idrottens sociala fond för barn på flykt

Stöd till utrustning för Parasport

Riksidrottsförbundet har beslutat om ett stöd till utrustning för Parasport, det är ett nytt område som syftar till att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrustning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. För att kunna få stöd till utrustning för parasport krävs det att investeringskostnaden för utrustningen uppgår till minst ett prisbasbelopp.

Läs mer om stödet till utrustning för parasport på Riksidrottsförbundets webb.

Utvecklingsresurs genom folkbildning

RF-SISU Norrbotten erbjuder folkbildning i föreningar och förbund för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Vi har folkbildningsresurser som kan användas till att minska föreningens kostnader för utbildningsinsatser i föreningen. Hör med våra idrottskonsulenter. De kommer gärna ut till föreningen och berättar mer om det stöd vi kan vara och erbjuda. 

Här kan du läsa mer om metoder för utbildning, utveckling och lärande som vi erbjuder.