Hem / Bidrag och stöd / Registerutdrag ur belastningsregistret

Registerutdrag ur belastningsregistret

Alla föreningar ska begära ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn upp till 18 år. 

Beslutet fattades på Riksidrottsmötet i maj 2019 och trädde i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar. Kravet omfattar personer som är straffmyndiga.

Registerutdrag för en trygg idrott

Att begära in utdragen är en del i att skapa en trygg idrott. Det är ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra. 

Ett begränsat registerutdrag visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. 

Föreningen är ansvarig för kontrollen

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och visar upp det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen. 

Mer om registerutdrag på Riksidrottsförbundets webb

För att underlätta för föreningen att skapa rutiner kring detta har Riksidrottsförbundet tagit fram frågor och svar samt en lathund med tydliga instruktioner om förarbete, genomförande och efterarbete.

Till RF.se

Du kan ladda ned begränsat registerutdrag från Polisen här.

Mer om: Trygg idrott  Barn- och ungdomsidrott