Hem / Bidrag och stöd / Personuppgifter

Personuppgifter och GDPR

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Har du koll på vad dataskyddsförordningen innebär för din förening? 

Regler för föreningarnas personuppgiftshantering

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket ställer högre krav på föreningarnas personuppgiftshantering. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter.  En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

Uppförandekod för idrottsrörelsen

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tog Riksidrottsförbundet (RF) fram en uppförandekod  för idrottsrörelsen. Målet var att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns. 

Vad behöver föreningen göra?

  • Kartlägga i vilka sammanhang ni hanterar personuppgifter och ta fram en rutin för hur ni hanterar dem.  Det finns en arbetsbok som hälper er att bearbeta frågorna.
  • Säkerställa att det är möjligt för medlemmar att rapportera om missbruk av personuppgifter.
  • Arbeta fram en integritetspolicy och kommunicera den till medlemmar och andra som kommer i kontakt med föreningen. Ett tips är att publicera policyn på föreningens hemsida.

Här kan du få stöd och svar på frågor

På RF:s webb finns information om idrottsrörelsens personuppgiftshantering samlad. 

RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter är inte utbildade i de juridiska frågorna, men kan stötta och leda din förening i processen att ta fram en hållbar personuppgiftshantering.  Kontakta din idrottskonsulent.

För att få svar på juridiska frågor är du välkommen att ta kontakt med Riksidrottsförbundets jurister via This is a mailto link.

Mer om: Föreningsjuridik och föreningskunskap