Hem / Bidrag och stöd / IdrottOnline / Hemsida - flytt från IdrottOnline

Hemsida - flytt från IdrottOnline

Under 2022 kommer föreningar som använder IdrottOnline hemsida att behöva byta plattform. Hemsidesdelen försvinner 31 december 2022 klockan 23:59. IdrottOnlines övriga administrativa delar kvarstår.

Varför försvinner IdrottOnline hemsida för föreningar?

Riksidrottsförbundet har i många år erbjudit föreningar och förbund kostnadsfria hemsidor i IdrottOnline, med Episerver som publiceringssystem. På grund av ökade kostnader för den lösningen från och med den 1 januari 2023 kommer RF att behöva byta hemsidesleverantör. Därmed har vi inte längre möjlighet att erbjuda kostnadsfria hemsidor till föreningar och förbund.

Avvecklingen gäller endast IdrottOnline hemsida, övriga administrativa delar i IdrottOnline kommer finnas kvar. 

Till RF:s FAQ om avveckling av hemsideverktyget

Vi har en IdrottOnline-hemsida idag - hur gör vi nu?

Ta kontakt med ert Specialidrottsförbund (SF) för att höra om de har ett erbjudande för sina föreningar att ta del av. Alternativt att det finns lösningar eller leverantörer som de rekommenderar. Det finns flera förbund som redan tagit beslut och har alternativ för ny hemsidelösning, medan andra förbund är i processen att ta beslut.

Kom igång i tid!

Det är viktigt att ni som förening kommer igång med arbetet att välja och byta hemsida i god tid innan nedstängningen. Hitta den tidpunkt som passar bäst och avsätt tid för att det ska bli en så smidig övergång som möjligt. Det finns många frågor att ta hänsyn till i valet av ny lösning, bland annat:

 • Gör en nulägesanalys - vad fungerar bra/mindre bra med er hemsida idag?
 • Vilka målgrupper ska er hemsida vända sig till?
 • Vilka funktioner ska hemsidan ha?
 • Vad använder ni för administrativt system för övrigt i förening?
 • Har ni behov av ett mer omfattande föreningsadministrativt system eller enbart en hemsida?
 • Har ni ett eget domännamn för er förening?
 • Kostnad, behöver ni utbildning, finns det support och stöd att få?
 • Eventuella andra frågor att ta hänsyn till

Ni kan arbeta utifrån den lärgruppsplan som tagits fram för att jobba med dessa frågor. I den finns det även länkar till alternativ för hemsideslösningar, CMS-lösningar och några administrativa helhetslösningar som finns. 

Lärgruppsval - val av hemsidelösning (pdf)

Spara ner material från en befintlig IdrottOnline-hemsida

RF har tagit fram ett exportverktyg där material från er nuvarande hemsida kan exporteras. Exporten och kopieringen av material måste göras innan den 31 december 2022 då er nuvarande hemsda försvinner. 

Exportverktyget fungerar för:

 • Material som rör nyheter och nyhetslistor
 • Innehållet i era mediakataloger, det vill säga uppladdade foton, bilder och dokument.

Exportera nyheter, nyhetslistor och media från befintlig hemsida i IdrottOnline

Det här innehållet kan inte exporteras:

 • All övrig text och information som ska finnas kvar måste föreningen själv kopiera manuellt. Kopiera även länkar som ni vill ha kvar.

Tips:

 • Planerar ni att behålla er nuvarande struktur med sidor och undersidor? Ta ett skärmklipp av er webbkarta!
 • Spara innehållet, till exempel i word-dokument, så blir det enklare då ni ska flytta innehållet till er nya hemsida.

Hur hjälper RF-SISU Norrbotten idrottsföreningar?

RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter kan lotsa er i lärgruppsplanen ovan.

Kontakt och öppettider för IdrottOnline-supporten