Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Coronapandemin och idrotten - det här gäller just nu

Coronapandemin och idrotten - det här gäller just nu

UPPDATERAT 24/2 2021


Senaste nytt:

Den 24 februari fattade Folkhälsomyndigheten beslut om att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar - med undantag för yrkesmässig idrott. Det tidigare undandtaget gällande enstaka matcher och tävlingar för de som är födda 2005 och senare hävs från den 1 mars.

Läs nyheten "Stopp för enstaka matcher och tävlingar" på rf.se

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar


Sammanställning - det här har idrottsföreningar har att förhålla sig till just nu:

Idrottsföreningar och förbund har många saker att ta hänsyn till när de avgör på vilket sätt de kan bedriva verksamheten under coronapandemin. På den här sidan gör vi ett försök att ge de norrbottniska föreningarna stöd i vad de har att förhålla sig till.

Det är mycket att hålla reda på för idrotten: restriktioner i kommunernas verksamhet, den nya pandemilagen och  Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Utöver det kan Länsstyrelsen i samverkan med Region Norrbotten besluta om lokala allmänna råd. Alla delarna samverkar med varandra och det är inte alltid lätt att förstå vad som gäller.

Har du och din förening frågor om på vilket sätt just din idrott kan bedrivas i pandemitider, vänd dig i första hand till ditt Specialidrottsförbund

Exempel på beslut som tagits i närtid som påverkar idrottsföreningarnas verksamhet

 • Måndagen den 14 december 2020 trädde nationella allmänna råd i kraft som möjliggör gemensamma träningar för alla  - om den genomförs på ett smittsäkert sätt. Råden gäller fram till den 30 juni eller tills annat meddelas.
 • Den 10 januari trädde den av regeringen beslutade pandemilagen i kraft.
 • 18 februari -  Regeringen rekommenderar att icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regionerna eller kommuner bör hållas fortsatt stängda till den 7 mars, men att aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare undantas.

Dessa förutsättningar ligger tillsammans med de nationella allmänna råden till grund för hur idrottsföreningarna bör bedriva sin verksamhet.

Att ta hänsyn till när råd och riktlinjer tolkas

Idrottsföreningar bör uppdatera sig om Folkhälsomyndighetens allmänna och grundläggande råd som riktar sig till var och en av oss, exempelvis att vi ska:

 • Begränsa nya nära kontakter
  • undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid
  • med fördel utomhus
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Undvik kollektivtrafik
  • vid längre resor, undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet.

För personer födda 2001 och tidigare gäller:

Träning:

Personer födda 2001 eller tidigare bör när de tränar:

• hålla avstånd till varandra
• inte dela utrustning med varandra, till exempel vattenflaskor, munskydd m.m som kan överföra saliv.
• när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus*
• undvika gemensamma omklädningsrum
• resa till och från aktiviteten individuellt
• utföra aktiviteten i mindre grupper
• Idrottsföreningar bör i övrigt vidta lämpliga åtgärder att minska spridning av covid-19.

Den 18 februari beslutade regeringen att förlänga rekommendationen om att hålla kommunala inomhusanläggningar stängda till den 7 mars - med undantag för verksamhet för de som är födda 2002 och senare.

Vad menas med rådet att om möjligt genomföra aktiviteten utomhus?

Läs mer på rf.se om vad Folkhälsomyndighetens råd att träna utomhus innebär

Vad menas med en mindre grupp?

Föreningar bör se åtta personer som en riktlinje för grupper av personer födda 2001 och tidigare. Det hänger samman med att regeringen begränsat antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta. Regeringens budskap är att detta ska vara normerande även för andra grupper. Hör med ditt Specialidrottsförbund för hur just din idrott tolkat begreppet mindre grupp.

Hur ska idrotter med närkontakt tänka?

I den här länken resonerar RF kring hur idrotter med närkontakt kan tänka när de utformar sin verksamhet.

Läger, matcher, cuper och tävlingar:

Personer som är födda 2001 eller tidigare bör även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet.

Yrkesmässig idrott:

Personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott kan fortsätta träna och tävla.

För barn födda 2002 och senare gäller:

För barnens träning är villkoren att:

 • när det är möjligt hålla träningar utomhus
 • minimera antalet personer som deltar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att anordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare. Undantaget upphävs från den 1 mars vilket innebär - inga tävlingar eller matcher för någon - om du inte utövar idrotten yrkesmässigt.
 • I övrigt vidta lämpliga åtgärder för att minska spridning av covid-19.

Läs mer på rf.se om vad Folkhälsomyndighetens råd att träna utomhus innebär

I den här länken resonerar RF kring hur idrotter med närkontakt kan tänka när de utformar sin verksamhet.

Det här menar Folkhälsomyndigheten med begreppet "enstaka matcher och tävlingar.

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar 

Föreningsmöten:

Föreningar bör:
 • Om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
 • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. 

På rf.se finns information om hur du genomför ett digitalt årsmöte.

Tips på digitala verktyg för möten och utbildningar.

Pandemilagen

Den 10 januari 2021 trädde den nya pandemilagen i kraft. 

 På Riksidrottsförbundets webb hittar du information om hur lagen påverkar idrotten. 

Publiktak på max 8 personer

Från den 24 november har Länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att begränsa publikantalet vid allmänna sammankomster till max 8 personer. Beslutet gäller tills vidare och innebär att det nationella undantaget för sittande publik upp till 300 personer inte gäller i Norrbotten.  På Riksidrottsförbundets webb kan du läsa mer om vad begreppet aviserad sittplats innebär.

Om föreningen drabbas av smitta

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommenderade riktlinjer om föreningen har drabbats av bekräftad smitta. Läs mer här.

Sök stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Det finns stöd att söka från RF-SISU Norrbotten för att anpassa sättet att träna under coronaepidemin. Det handlar om utrustning till utomhusträning, kostnader för annorlunda idrottsverksamhet och ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar. Läs mer här.

Här hittar du svar på dina frågor

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar

Ladda ned Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (pdf)

Läsa mer på RF:s sida Coronaviruset och idrottsrörelsen

Hitta svaren på de vanligaste frågorna på RF:s Frågor-och-svar-sida.

Ställa de idrottsspecifika frågorna till ditt Specialidrottsförbund

Mejla de frågor du inte hittar svaren på till This is a mailto link

Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller verksamhet i kommunala anläggningar.

Länsstyrelsen i Norrbottens coronainformation

Region Norrbottens coronainformation

Bolla dina funderingar med din idrottskonsulent på RF-SISU Norrbotten så kan de hjälpa dig sortera frågorna dit de hör hemma.