Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Coronapandemin och idrotten - det här gäller från den 14 december

Coronapandemin och idrotten - det här gäller från den 14 december

UPPDATERAT 12/1 2021. Läs vår sammanställning över allmänna råd, smittskyddsåtgärder och pandemilagen som idrotten har att ta hänsyn till just nu.

Måndagen den 14 december trädde nationella allmänna råd i kraft som möjliggör gemensamma träningar för alla  - om den genomförs på ett smittsäkert sätt. Den 17 december meddelade regeringen skärpta restriktioner fram till den 24 januari 2021, som tillsammans med de allmänna råden ligger till grund för hur idrottsföreningarna bör bedriva sin verksamhet. Den 10 januari trädde den av regeringen beslutade pandemilagen i kraft. Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller:

Skärpta restriktioner fram till den 24 januari

Smittläget i Sverige är mycket allvarligt. Den 17 december meddelade därför regeringen att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och "inte är nödvändig" omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari. Folkhälsomyndigheten har i ett förtydligande meddelat att smittsäker träning utomhus kan fortsätta (länk till nyhet på rf.se).

För idrottsrörelsen innebär restriktionerna att verksamheten bör ställas in eller flyttas utomhus, med undantag av yrkesmässig idrott som fortsatt kan bedriva verksamheten som vanligt. Träning utomhus ska bedrivas enligt de allmänna råd som kommuniceras längre ned på denna sida.

I Norrbotten har kommunerna valt att fortsatt hålla kommunala utomhusanläggningar öppna. Hör med din kommun om du är tveksam om vad som gäller.

Att ta hänsyn till när råd och riktlinjer tolkas

Nedan finns en sammanfattning av de råd och riktlinjer som gäller från den 14 december, specifikt för idrotten. Idrottsföreningar bör också uppdatera sig om Folkhälsomyndighetens allmänna och grundläggande råd som riktar sig till var och en av oss, exempelvis att vi ska:

 • Begränsa nya nära kontakter
  • undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid
  • med fördel utomhus
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Undvik kollektivtrafik
  • vid längre resor, undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet.

För personer födda 2004 och tidigare gäller:

Träning:

Personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

• håller avstånd till varandra
• inte delar utrustning med varandra
• när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus*
• undviker gemensamma omklädningsrum
• reser till och från aktiviteten individuellt
• utför aktiviteten i mindre grupper

* Under perioden 17 december- 24 januari gäller regeringens skärpta restriktioner vilket påverkar skrivningen "när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus". Läs mer om det i texten högre upp på sidan.

Vad menas med rådet att om möjligt genomföra aktiviteten utomhus?

 Läs mer på rf.se om vad Folkhälsomyndighetens råd att träna utomhus innebär

Vad menas med en mindre grupp?

Föreningar bör se åtta personer som en riktlinje för grupper av personer födda 2004 och tidigare. Det hänger samman med att regeringen begränsat antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta. Regeringens budskap är att detta ska vara normerande även för andra grupper.

Läger, matcher, cuper och tävlingar:

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet.

Yrkesmässig idrott:

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott även från den 14 december fortsätta träna och tävla.

För barn födda 2005 och senare gäller:

För barnens träning är villkoren att:

• träna utomhus när det är möjligt*
• att undvika trängsel

 Läs mer på rf.se om vad Folkhälsomyndighetens råd att träna utomhus innebär

*Under perioden 17 december- 24 januari gäller regeringens skärpta restriktioner vilket påverkar skrivningen "träna utomhus när det är möjligt". Läs mer om det i texten högre upp på sidan.

Enstaka matcher och tävlingar:

Barn födda 2005 och senare kan träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar.
Det här menar Folkhälsomyndigheten med begreppet "enstaka matcher och tävlingar."

Föreningsmöten:

Föreningar bör:
 • Om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
 • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. 

På rf.se finns information om hur du genomför ett digitalt årsmöte.

Tips på digitala verktyg för möten och utbildningar.

Pandemilagen

Den 10 januari 2021 trädde den nya pandemilagen i kraft. På Riksidrottsförbundets we hittar du information  om hur lagen påverkar idrotten. 

Publiktak på max 8 personer

Från den 24 november har Länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att begränsa publikantalet vid allmänna sammankomster till max 8 personer. Beslutet gäller tills vidare och innebär att det nationella undantaget för sittande publik upp till 300 personer inte gäller i Norrbotten.  På Riksidrottsförbundets webb kan du läsa mer om vad begreppet aviserad sittplats innebär.

Om föreningen drabbas av smitta

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommenderade riktlinjer om föreningen har drabbats av bekräftad smitta. Läs mer här.

Sök stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Det finns stöd att söka från RF-SISU Norrbotten för att anpassa sättet att träna under coronaepidemin. Det handlar om utrustning till utomhusträning, kostnader för annorlunda idrottsverksamhet och ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar. Läs mer här.

Här hittar du svar på dina frågor

Har du frågor som gäller corona, de allmänna nationella råden och idrott kan du:

Ladda ned Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (pdf)

Läsa mer på RF:s sida Coronaviruset och idrottsrörelsen


Hitta svaren på de vanligaste frågorna på RF:s Frågor-och-svar-sida.

Ställa de idrottsspecifika frågorna till ditt Specialidrottsförbund

Mejla de frågor du inte hittar svaren på till This is a mailto link

Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller verksamhet i kommunala anläggningar.

Länsstyrelsen i Norrbottens coronainformation

Region Norrbottens coronainformation

Bolla dina funderingar med din idrottskonsulent på RF-SISU Norrbotten så kan de hjälpa dig sortera frågorna dit de hör hemma.