Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Återstartsstöd för SDF

Återstartsstöd för SDF: Locka tillbaka ungdomar, ledare och funktionärer

Nu finns ett återstartsstöd att söka från RF-SISU Norrbotten för insatser som lockar tillbaka ungdomar, ledare och funktionärer till er idrott.

RF-SISU Norrbotten utlyser stödet för att ge Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) med verksamhet i Norrbotten möjlighet att kraftsamla när coronapandemin går in i ett ljusare läge.

Idrotten i Norrbotten har drabbats hårt av pandemin. Under hösten 2020 minskade barn- och ungdomsidrotten i länet med i snitt 19% jämfört med samma tidsperiod året innan. Minskningen var störst i landet och varierar stort mellan olika idrotter. Bland idrottsföreningarna finns en stor oro för framtiden och många vittnar om tapp av aktiva, ledare, funktionärer och eldsjälar. 

Trots pandemiårets svåra utmaningar vill vi att norrbottnisk idrottsrörelse ska möta framtiden tillsammans - starka, livskraftiga och med idrott för alla i sikte.

Fakta om stödet

För att ansöka om RF-SISU Norrbottens återstartsstöd ska insatserna vara framåtsyftande och ta sikte på att få tillbaka barn, ungdomar, ledare, funktionärer, domare och andra eldsjälar till er idrott.

Stödet är flexibelt och det är behovet som styr hur återstartssatsningen utformas. Exempel på insatser kan vara sociala aktiviteter, uppsökande verksamhet, nattidrottsturneringar, låneutrustning, föreningsutveckling, ledarträffar, utbildningsinsatser, ökad marknadsföring eller samverkar med skolan för att nå ut till barnen.

Ansökan

Ansökan kan göras löpande fram till den 15 december 2021 genom att Specialidrottsdistriktsförbundet fyller i detta ansökningsformulär.

Maxbelopp per SDF är 20 000 kr. Ni kan ansöka för den arbetstid som insatserna kräver (250 kr/tim), samt de kostnader som uppstår för att genomföra satsningen. Besked om beviljat stöd lämnas tidigast i mitten av augusti.

I samband med ansökan ska föreningen kontakta RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter för dialog.

Stödet kan inte sökas i efterhand, när insatsen redan är gjord. RF-SISU Norrbotten kommer att prioritera i ansökningarna utifrån hur hårt respektive idrott drabbats av pandemin.


Vi tipsar om: RF-SISU Norrbottens återstartsstöd för idrottsföreningar