Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Återstartsstöd för idrottsföreningar

Återstartsstöd: Locka tillbaka ungdomar, ledare och funktionärer

Nu finns ett återstartsstöd att söka från RF-SISU Norrbotten för insatser som lockar tillbaka ungdomar, ledare och funktionärer till idrottsföreningens verksamhet.

Idrotten i Norrbotten har drabbats hårt av pandemin. Under hösten 2020 minskade barn- och ungdomsidrotten i länet med i snitt 19% jämfört med samma tidsperiod året innan. Minskningen var störst i landet och varierar stort mellan olika idrotter. Bland idrottsföreningarna finns en stor oro för framtiden och många vittnar om tapp av aktiva, ledare, funktionärer och eldsjälar. 

RF-SISU Norrbotten utlyser därför ett återstartsstöd för att ge idrottsföreningar i Norrbotten möjlighet att kraftsamla när coronapandemin går in i ett ljusare läge.  Trots pandemiårets svåra utmaningar vill vi att norrbottnisk idrottsrörelse ska möta framtiden tillsammans - starka, livskraftiga och med idrott för alla i sikte.

Fakta om stödet

För att ansöka om RF-SISU Norrbottens återstartsstöd ska insatserna vara framåtsyftande och ta sikte på att få tillbaka barn, ungdomar, ledare, funktionärer och andra eldsjälar till föreningen.

Stödet är flexibelt och det är föreningens behov som styr hur återstartssatsningen utformas. Exempel på insatser kan vara sociala aktiviteter, uppsökande verksamhet, nattidrottsturneringar, låneutrustning, föreningsutveckling, ledarträffar, utbildningsinsatser, ökad marknadsföring eller att föreningen samverkar med skolan för att nå ut till barnen.

Vem kan söka?

Idrottsföreningar i Norrbotten kan ansöka om stödet.

RF-SISU Norrbotten kommer att prioritera i ansökningarna utifrån hur hårt respektive idrott drabbats av pandemin.

Belopp

Beviljat belopp baserar sig på satsningens kostnader och den tid som föreningen lägger ned utöver den ordinarie verksamheten.

Maximalt 20 000 kr beviljas per idrottsförening.

Föreningen kan söka stöd från flera finansiärer - som ett komplement för att täcka kostnader utöver de som som RF-SISU Norrbotten beviljat.

Ansökan

Ansökan öppnar den 14 juni och kan göras löpande fram till den 15 december 2021 via föreningens IdrottOnlinesida, under fliken Idrottsmedel. Besked om beviljat stöd lämnas tidigast i  mitten av augusti.

I samband med ansökan ska föreningen kontakta RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter för dilalog.

Stödet kan inte sökas i efterhand, när insatsen redan är gjord.