Hem / Bidrag och stöd

Konsulentstöd och ekonomiskt stöd

Medarbetarna på RF-SISU Norrbotten känner till idrottens vardag och kan ge personellt stöd i form av rådgivning och utbildning samt ekonomiskt stöd via de bidrag som idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund kan ansöka om. Vi brinner för att stödja och utveckla den norrbottniska idrottsrörelsen. Tveka inte att kontakta oss. Vi finns till för er.

Ekonomiskt stöd

Genom RF-SISU Norrbotten kan idrottsföreningar och specialidrottsdistriktförbund ansöka om ekonomiskt stöd i olika former.

Administrativt stöd

Idrottsföreningar och idrottsförbund brottas dagligen med knepiga administrativa frågor inom många olika områden. Ska jag nöja mig med basförsäkringen eller ska jag teckna en utökad försäkring? Hur redovisar jag lön och ersättning till Skatteverket? Måste man sälja lotter om man är medlem i en förening? Hur går ett årsmöte till? RF-SISU Norrbotten ger råd och stöd i administrativa frågor inom bland annat Föreningsekonomi och föreningskunskap

Rådgivning i idrottsfrågor

Till RF-SISU Norrbottens engagerade medarbetare kan idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund vända sig för rådgivning i alla de områden som behövs för att driva en idrottsförening. Våra idrottskonsulenter och sakkunniga kan med sin kunskap guida föreningen rätt i stort och smått. Det kan handla om allt från anläggningar och idrottsytors utformning till hur man blir en mer jämställd förening, utvecklar barn- och ungdomsidrotten, lyckas bättre med att inkludera nyanlända eller starta verksamhet för äldre. Under fliken "Vi arbetar med" som du hittar i menyraden hittar du information om områden som vi arbetar med och har kompetens kring.

Här hittar du alla våra medarbetare

Stöd i utbildningsfrågor

Alla föreningar och förbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Norrbotten knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just din förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter. Idrottskonsulenten lyssnar in föreningens behov, hur de vill utvecklas, vad de vill uppnå, och kan sedan vägleda och ge förslag på vad föreningen kan göra. Idrottskonsulenten hjälper till att planera och lägga upp folkbildningsverksamhet anpassad efter föreningen och deras medlemmar. 

Kontakta den idrottskonsulent som är ansvarig för din kommun eller din idrott

Vi har också en ansvarig för det idrottsövergripande kursutbudet. Här kan du söka efter aktuella utbildningar. Om du har önskemål om någon utbildning du gärna skulle vilja att vi anordnar, kontakta vår kursansvarige för dialog.