Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi vill att flickor och pojkar, kvinnor och män i Norrbotten ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. RF-SISU Norrbotten fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, bryta upp gamla strukturer och därmed forma ett mer jämställd idrott. Jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gäller på alla nivåer och i all verksamhet. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter, talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

Hur kan föreningen arbeta för ökad jämställdhet?

Genom att reflektera över hur föreningens arbete bedrivs, hur resurser fördelas, vem och vilka som får komma till tals och så vidare, kan ni hjälpas åt att se vilka normer som är rådande i just er förening. Att tillsammans fundera över vad ni skulle vilja förändra i er förening är en jättebra start på ett utvecklingsarbete mot en mer jämställd idrott. 

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Hur ser den ekonomiska fördelningen ut mellan könen, utifrån andel män/kvinnor, i er organisation?
  • Hur ser den procentuella fördelningen ut av träningstider mellan könen, utifrån andel män/kvinnor, i er organisation?
  • Finns det något kön som får mer resurser? I så fall, varför är det så?
  • Vilka representerar er organisation i olika sammanhang?
  • Vilka representerar vilka frågor?
  • Tycker ni att fördelningen är bra i föreningen eller finns det anledning att förändra något?
  • Hur tycker ni att vi ska se på jämställdhet i relation till inkludering av transpersoner inom idrotten?

Så arbetar RF-SISU Norrbotten med jämställdhet

I Norrbotten kan vi erbjuda flera användbara och inspirerande arbetsmetoder kopplat till jämställd idrott. Kontakta oss gärna om din förening eller ditt förbund vill veta mer.

Exempel på verktyg och stöd för en jämställd idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats där ni kan hitta fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med jämställdhetsfrågor i er förening. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö där alla har samma möjligheter att delta och påverka.

Fifty-fifty.nu är en gratis, digital utbildning som inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet inom idrotten. I sex digitala lektioner á 45 minuter mixas inspiration fakta, diskussion och reflektion med fokus på vad du och din förening skulle vinna på att bli mer jämställda. Fifty-Fifty är öppen för alla idrottsföreningar och idrottsförbund i landet. Den riktar sig i första hand till styrelser och tanken är att de sex lektionerna genomförs i samband med lika många styrelsemöten.

RF-SISU Norrbotten stödjer idrottsföreningar och förbund i utvecklingen mot en mer jämställd idrott. Önskar ni stöd för att komma vidare i ert arbete så är ni välkomna att ta kontakt med din idrottskonsulent.

Om jämställdhet på Riksidrottsförbundets webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om jämställdhet. Där finns bland annat idrottsrörelsens jämställdhetsmål, historiska milstolpar och frågor och svar om jämställdhet. 

Till jämställdhet på rf.se