Hem / Vi arbetar med / Intressepolitik / Valet 2022 / Om RF-SISU Norrbottens valarbete

Om RF-SISU Norrbottens valarbete

RF-SISU Norrbotten är partipolitiskt neutralt, men som företrädare för idrottsrörelsen på regional och lokal nivå driver vi politiska frågor av betydelse för idrotten. Det intressepolitiska arbetet inriktas mot sakområden där idrotten inte klarar att nå sina mål på egen hand – där det behövs stöd eller beslut från andra aktörer. 

Kommunerna har stor inverkan på föreningslivets förutsättningar och därför tillhör kommunpolitiker och tjänstepersoner den viktigaste målgruppen för vårt budskap. Region Norrbotten, Länsstyrelsen, andra myndigheter och näringslivet har också stor betydelse.

Norrbotten består av 14 kommuner med allt från små byar till städer. Oavsett var man befinner sig har föreningarnas verksamhet ett stort egenvärde för de som är aktiva och engagerade. Som en del av det civila samhället kan idrotten också bidra till en positiv lokal och regional utveckling i hela Norrbotten. Men då krävs att föreningarna ges rätt förutsättningar.

I samband med valet 2022, och inför den kommande mandatperioden, har RF-SISU Norrbotten prioriterat tre frågor som vi särskilt vill lyfta, som vi anser är de viktigaste för idrottsrörelsen som helhet. Vi efterfrågar också tydliga besked om vad partierna är redo att göra för att möta de behov som finns och för att förbättra föreningarnas förutsättningar.

Du kan läsa mer om våra priorterade frågor och vad idrottsrörelsen behöver för hjälp och stöd från samhället på vår valsida:

Valet 2022 - viktigt för idrotten i Norrbotten