Hem / Vi arbetar med / Intressepolitik

Vi arbetar för idrottens bästa

Tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) arbetar vi på RF-SISU Norrbotten för att idrottsföreningar och förbund ska ha bra förutsättningar att bedriva idrott.

Politiskt påverkansarbete är ett verktyg för att skapa förutsättningar så att idrottsrörelsen kan nå sina mål. På områden där föreningslivet inte själv äger beslutanderätt, eller saknar kraften att åstadkomma resultat på egen hand, behövs insatserna som mest.

RF-SISU Norrbottens intressepolitiska arbete utgår från Riksidrottsförbundets intressepolitiska program, Idrottsrörelsens landsbygdsprogram och Strategi 2025 – innehållande idrottsrörelsens gemensamma mål.

Vi leder idrottsrörelsens intressepolitiska arbete i Norrbotten, bland annat genom att påvisa idrottens samhällsnytta och uttrycka idrottsrörelsens behov av stöd till politiker och andra beslutsfattaren. Vi företräder idrottsrörelsen gentemot länets 14 kommuner, Region Norrbotten, Länsstyrelsen och övriga myndigheter och organisationer. 

Att idrotta, vara aktiv, känna gemenskap och ha roligt i förening har ett egenvärde i sig - samtidigt som verksamheten på en rad olika sätt bidrar med goda effekter på både människa och samhälle! Det är kärnan i vårt budskap till de politiker och myndighetspersoner vi möter.

Arbete inför valet 2022

Den 11 september är det val till Sveriges riksdag, regioner och kommuner – val som kan få stor betydelse för föreningsidrotten.
Besök vår valplattform för att läsa om idrottsrörelsens prioriterade frågor.

Intressepolitik hos Riksidrottsförbundet

På Riksidrottsförbundets webb kan du läsa mer om det intressepolitiska arbetet och prioriterade frågor. Där hittar du även det intressepolitiska programmet och Idrottsrörelsens landsbygdsprogram.

Läs mer om intressepolitik på Riksidrottsförbundets webb

Idrottens förändringsarbete Strategi 2025

Idrottsrörelsen har påbörjat en förändringsresa mot 2025, kallad Strategi 2025. Målen om livslångt idrottande i förening kräver att idrottsföreningar klarar av att både utveckla elit och erbjuda bredd- och motionsidrott – och att se att dessa hänger ihop. Ett helt liv med idrott ger ett starkare Sverige. Men för att klara av detta behöver vi stöd.

Läs mer om Strategi 2025 på Riksidrottsförbundets webb

Mer om: Idrotten i samhället