Hem / Vi arbetar med / Intressepolitik

Vi arbetar för idrottens bästa

Tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) arbetar vi på RF-SISU Norrbotten för att idrottsföreningar och förbund ska ha bra förutsättningar att bedriva idrott.

En av våra viktigaste uppgifter är att företräda idrottsrörelsen i gemensamma frågor som rör idrottens förutsättningar och utveckling. RF-SISU Norrbotten medverkar i nätverk, för dialoger med politiker och beslutsfattare och påverkar opinionsbildande på bred front.

Viktiga frågor för idrottsrörelsen i Norrbotten

Det intressepolitiska påverkansarbetet är sammankopplat med Strategi 2025, idrottsrörelsens förändringsresa. Målet är ett livslångt idrottade i förening - idrott för alla hela livet. Det ställer krav på att idrottsföreningarna ska klara av att både utveckla elit och erbjuda bredd- och motionsidrott för alla åldrar, oavsett ambitionsnivå. Ett helt liv med idrott ger ett starkare Sverige och ett starkare Norrbotten. För att klara målet behöver vi stöd från samhället

Exempel på intressepolitiska frågor som vi på RF-SISU Norrbotten jobbar med:

  • För att bedriva idrott behöver man någonstans att vara. Vi arbetar för att det ska finnas god tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer, spontanidrottsytor och möjlighet att idrotta i närheten där man bor.
  • Behovet av idrottsytor ska tas med i plan- och bygglagen och vi vill att idrottsrörelsen ska vara en naturlig samverkanspartner som kommer in tidigt i processen vid nybyggnationer, ombyggnationer och när nya bostadsområden planeras.  
  • Om idrottsföreningarna ska kunna hålla nere kostnaderna, så att alla har råd att vara med, behövs ett starkt samhällsstöd. Det kan vara stöd i form av till anläggningar och idrottsytor till låg eller ingen kostnad och ekonomiskt stöd för att driva och utveckla föreningens verksamhet.
  • Skattelagstiftning och andra regelverk ska uppmuntra och inte försvåra för ideellt engagemang. Administra krav ska minskas så långt det är möjligt. Regelverket ska ta hänsyn till att idrottsrörelsen bedriver allmännyttig ideell verksamhet och inte kommersiellt vinstdriven verksamhet.
  • För att ytterligare kunna utveckla vårt arbete för att få vuxna och äldre att röra på sig och idrotta i förening, behövs ett utökat stöd och ett förändrat regelverk.
  • RF-SISU Norrbotten är idrottsrörelsens folkbildare. Vi arbetar för att vi ska ha ett minst lika stort offentligt stöd som övriga studieförbund på regional och kommunal nivå. 

Intressepolitiskt program

I vårt intressepolitiska arbete utgår vi från Riksidrottsförbundets intressepolitiska program och gör lokala anpassningar till den norrbottniska verkligheten.

På Riksidrottsförbundets webb hittar du fördjupad läsning om de intressepolitiska frågor som vi driver tillsammans med RF, gemensamt för hela den svenska och norrbottniska idrottsrörelsen.

Till intressepolitik på rf.se

Idrottsrörelsens landsbygdsprogram

Idrottsrörelsen är och vill tillsammans med andra vara en motor för ett Sverige som håller ihop. Ett land med glädje, gemenskap, kraft och möjligheter i både landsbygder och i städerna.

Idrottsrörelsens landsbygdsprogram ger en bred beskrivning av nuläge och idrottens roll och potential på en rad områden. Du finner även goda exempel och vägar framåt med förslag till åtgärder som idrottsrörelsen behöver ta tag i och vad kommuner, regioner och stat kan göra.

På Risidrottsförbundets webb kan du läsa mer och Idrottsrörelsens landsbygdsprogram "Ett Sverige fullt med rörelse och gemenskap".

Till idrottens landsbygdsprogram på rf.se

Mer om: Idrotten i samhället