Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Idrott för nyanlända

Idrott för nyanlända

I Norrbotten har många idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både norrbottnisk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre.

RF-SISU Norrbotten vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper.

Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Idrottsrörelsen är en mötesplats över gränser och därmed en viktig arena för integration. Medan exempelvis pojkar med utländsk bakgrund är med i föreningsidrotten i samma utsträckning som pojkar med svensk bakgrund, har vi en utmaning att nå flickor och ledare med utländsk bakgrund. Det finns också stora skillnader mellan idrotter och mellan föreningar.

Det här kan din förening göra

Många idrottsföreningar i Norrboten har utvecklat eller startat ny verksamhet för att välkomna asylsökande och nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Effekten har ofta varit ett starkare och mer levande föreningsliv samtidigt som det har en stor betydelse för alla individer. De föreningar som vill dra igång liknande initiativ behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns många lärdomar att dra från andras erfarenheter.

  • Kontakta vår er idrottskonsulent för att få ta del av kunskaperna, erfarenheterna och veta mer om de stöd som finns möjligt att ta del av. 
  • RF-SISU Norrbotten har medel för att stödja föreningarnas arbete.  Du kan läsa mer om att söka medel här.

Om idrott för nyanlända på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om idrott för nyanlända. Du kan ladda ner informationsmaterial om idrott på flera olika språk, få svar på vanliga frågor om idrott för nyanlända och ta del av forskning som visar vad idrotten ger för nyanlända.

Till idrott för nyanlända på rf.se

För lärgrupper

Lärgrupper är ett tillfälle då föreningens medlemmar samlas för att diskutera och utveckla sin verksamhet tillsammans. Nyanlända och personer på flykt har samma möjlighet att delta i lärgrupper som andra. Samtliga föreningar har möjlighet att kontakta sin koordinator på distriktet så hjälper dem er i gång och stöttar er i arbetet.