Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Samsyn Norrbotten / Riktlinjer Samsyn Norrbotten

Riktlinjer Samsyn Norrbotten

Riktlinjerna gäller för barn och unga upp till och med 15 år i idrotterna basket, fotboll, handboll, innebandy och ishockey i Norrbotten.

Vår önskan och förhoppning är att du som ledare och/eller förälder skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen kan utöva flera idrotter samtidigt, utan att behöva känna stress eller dåligt samvete över missade träningar och matcher på grund av "idrottskrockar". Tänk på att ditt förhållningssätt och din attityd gör skillnad.

 

Om idrottsaktiviteter "krockar"

Barnet ska få välja själv

Om idrottsaktiviteter trots allt krockar är grundregeln att det alltid är barnet själv som ska få välja vilken aktivitet den vill delta i. Du som  ledare eller förälder har till uppgift att stötta och ska inte försöka påverka valet.

Om barnet vill få stöd i valet

Om barnet ber om hjälp i beslutet ska du som vuxen uppmuntra till att välja aktivitet efter den prioriteringsordning som gäller i Samsyn Norrbotten - du ska inte försöka påverka barnet utifrån ditt eget intresse eller din egen favoritidrott. 

Idrotternas högsäsong

Idrott Högsäsong
Fotboll april - september
3x3 basket april - september
Ishockey september - mars 
Innebandy september - mars
Handboll september - mars
Basket oktober - mars
Futsal oktober-mars

Prioriteringsordning

Högsäsong går före lågsäsong. Vid krockar mellan idrotter i samma säsong prioriteras:

  1. Slutspel
  2. Uttagning/läger
  3. Cuper
  4. Matcher
  5. Träning

Högsäsong contra lågsäsong

  • Som ledares ska du att alltid har koll på vilka barn som håller på med flera idrotter. Du ska tydligt att det är okej att prioritera träningar och andra aktiviteter i högsäsongsidrotten framför lågsäsongsidrottens.
  • Acceptera alltid träning i annan idrott. Valet ska inte innebär att den aktive blir straffad genom att inte bli uttagen i laget vid match och cuper.
  • För att undvika stress, låt den aktive spela klart säsongen. 

 Mer att ta hänsyn till

  • Idrotterna ska ha möjlighet att anordna träningar året runt för de som väljer att bara utöva en idrott.
  • Ansvariga och ledare i distriktslagsverksamhet ska utgå från Samsyn Norrbotten.

Läs mer om Samsyn Norrbotten