Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Barnkonventionen

Barnkonventionen ska säkra barnens medbestämmande

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?

Stöd att få från RF-SISU Norrbotten

Kontakta oss om du har funderingar kring hur ni kan jobba för att öka barn och ungas delaktighet i föreningen. Våra idrottskonsulenter  har tips, idéer och metoder för hur ni bäst ska gå till väga. Bland annat finns en guide att ladda ned för idrottsföreningar och förbund. Den är bra för föreningen att jobba igenom nu när Barnkonventionen blir lag. Vår sakkunnige i barn- och ungdomsidrott finns också som ett stöd vid misstankar om att någon far illa inom idrotten eller om idrottsföreningens verksamhet inte följer RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. 

Mer om barnkonventionen på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webb finns fördjupad information om Barnkonventionen och vad den  innebär för din idrottsförening. 

Om barnkonventionen på rf.se

Mer om: Barn- och ungdomsidrott